YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük Tanımı

Yazı İşleri Müdürlüğü, kurum vizyon ve misyonuna uygun çalışma prensibiyle hareket ederek, kurumsal kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir.

Bu kapsamda:

  • Belediye Meclis ve Encümeni'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli teknik desteğin verilmesi
  • Meclis ve encümenin gündemleri, karar ve zabıtlarının yazım, imza, onay ve dağıtım işlemlerinin yapılması
  • Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesi
  • Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerimizin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesi
  • Kuruma gelen ve kurumdan giden evrakların, tarih ve öncelik sırasına göre takip edilerek, ilgili birimlere ulaştırılması
  • Belediyemizin elektronik kurumsal hesaplarının takip edilmesi
  • Kurum adına yazışmaların yapılması ve müdürlükler arasında koordinasyon sağlayıcı iletişim kanallarının kurulması
  • Kurumsal arşiv oluşturarak, belgelerin güvenliği, standartlara uygun arşivlenmesi ve imha işlemlerinin yapılması
  • Kent Konseyi çalışmalarına destek olunması

Tüm çalışmalar yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak yürütülmektedir.

1-Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız

2-Belediye Meclis Sayfası İçin Tıklayınız

3-Belediye Encümen Sayfası İçin Tıklayınız

4-Evlendirme İşlemleri için Tıklayınız

Hizmet Alanları

Belediye Meclis Çalışmaları

Belediye Encümen Çalışmaları

Kent Konseyi Çalışmaları

Meclis Üyeleri Özlük İşlemleri

Kurum İçi ve Dışı Yazışmalar

Evlilik İşlemleri

Gelen/Giden Evrak ve Posta İşlemleri

Kurum İçi Genelge İşlemleri

Yönetmelik ve Yönerge İşlemleri 

Bilgi Edinme İşlemleri

Dilekçe/Başvuru İşlemleri

Kurumsal Arşiv Hizmetleri

Kurumsal Yazışma ve SDP Eğitimleri

Kurumsal KEP, UETS ve E-POSTA İşlemleri 

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İST

444 1 990  / Dahili:1508-1510-1512-1513-1535

Faks: (0212) 444 19 89

[email protected]

Kep Adresi: [email protected]

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumlarda ilgili kanun, yönetmelik vb. dayanaklarla kendisine verilen görevleri yerine getiren, yaptığı iş ve işlemleri karara dayandıran, belgelendiren, ileten ve arşivleyen tüm tüzel kişiliklerde bulunan bir birimdir.


Belediye Meclis ve Encümeni ile Kent Konseyi çalışmalarına destek ve sekretarya görevi, Kuruma gelen/giden yazı ve posta işlemleri, evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Kurumsal Arşiv hizmetleri, Kurum adına yazışmaların yapılması, Yazışma kurallarına uyum işlemlerini yapar.

1.Müdürlük iletişim bilgileriniz nedir?

İletişim bilgilerimiz müdürlük sayfamızda bulunmaktadır.

2.Müdürlüğünüz hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Yazı İşleri Şefliği (Yazı İşleri Servisi, Meclis Servisi, Encümen Servisi, Genel Evrak Servisi, Kent Konseyi Servisi) Evlendirme Şefliği (Evlendirme Başvuru Servisi, Evlendirme İşlemleri Servisi) Kurum Arşiv Şefliği (Kurum Arşiv Servisi, Birim Arşiv Servisi) bölümlerinden oluşmaktadır.

3.Meclis toplantıları ne zaman yapılmaktadır? Katılabilir miyim?

Evet, katılabilirsiniz meclis toplantılarımız halka açıktır, her ayın ilk tam haftası (Ağustos tatil) meclisimiz saat 11.30 da toplanmaktadır.

4.Meclis üyeleri kimlerdir? Nasıl öğrenebilirim?

Meclis üyelerimiz, Belediye Web Sitemizde Kurumsal başlığı altında Belediye Meclisi sayfasında İBB Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri linkinde bulunmaktadır.

5.Meclis gündemlerine nasıl ulaşırım?

Meclis gündemlerimiz, Belediye Web Sitemizde Kurumsal başlığı altında Belediye Meclisi sayfasında Meclis Gündemleri linkinde bulunmaktadır.

6.Meclis karar özetlerine nasıl ulaşırım?

Meclis karar özetleri, Belediye Web Sitemizde Kurumsal başlığı altında Belediye Meclisi sayfasında Meclis Karar Özetleri linkinde bulunmaktadır.

7.Encümen toplantıları ne zaman yapılmaktadır? Katılabilir miyim?

Encümen toplantıları her hafta perşembe günü yapılmaktadır. Hayır, Encümen toplantıları halka açık değildir. 

8.Encümen üyelerimiz kimlerdir? Nasıl öğrenebilirim?

Encümen üyelerimiz, Belediye Web Sitemizde Kurumsal başlığı altında Belediye Encümeni sayfasında bulunmaktadır.

9.Encümen Kararlarına nasıl ulaşabilirim?

Encümen Kararları alındıktan sonra konusuna göre ilgili birimine gönderilmektedir, alınan kararla ilgili işlemler ilgili müdürlüğünden takip edilebilir. 

10.Encümeni kararının iptali söz konusu mudur? Karara itiraz nereye yapılır?

Encümen Kararlarının iptal edilebilmesi için idari yargıya başvurulabilir veya Encümen Kararlarına itiraz  için doğrudan belediye encümenine dilekçe ile  itiraz başvurusunda bulunulabilir.

11.Resmi yazılara cevap süresi nedir?

Kurumumuza gelen resmi yazılarla ilgili cevabi süre 15 iş günüdür. Ancak başka bir kurumdan bilgi istenmesi gerektiği durumlarda süreç 30 iş günü olarak değişmektedir.

12.Bilgi edinme hakkımı kullanmak istiyorum ne yapmalıyım?

Bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili dilekçenizi yazılı ve imzalı olarak müdürlüğümüze iletmeniz halinde ilgili birime havalesi yapılacak ve en fazla 30 gün içerisinde tarafınıza bilgi verilecektir.

13.Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe, çizgisiz beyaz kâğıda yazılır,kâğıdın arka yüzüne geçilmez, gerekirse ikinci kâğıt kullanır,ilgili kuruma hitap ederek başlanmalıdır,yer ve tarih yazılmalıdır. Dilekçe yazan kişi, adını soyadını ve açık adresini belirtmelidir,dilekçeye ek belge ekleniyorsa bunlar yazının sonunda Ekler başlığı altında maddeler halinde yazılmalıdır.

14.Dilekçemi nasıl takip edebilirim?

Dilekçeniz kayıt yapıldıktan sonra evrak takip sayısı telefonunuza mesaj ile bildirilmektedir, takip sayısı ilgili müdürlüklerle irtibata geçebilirsiniz.

15.Dilekçemi faks, posta veya e-mail yoluyla ulaştırabilir miyim?

Evet, 14. Soru ve cevapta ki kurallara uygun yazılan dilekçelerinizi iletişim bölümünde bulunan faks, posta veya e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.

16.Dilekçemin cevabını elden alabiliyor muyum?

Evet, dilekçe cevabı yazıldıktan sonra ilgili müdürlükten elden alabilirsiniz.

17.Kent konseyi kimlerden oluşur? Toplantılara katılabilir miyim?

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere Kent konseyi yönetmeliği 8. Maddede belirtilen temsilcilerinden oluşur. Evet, Kent Konseyi toplantılarına oy hakkı olmadan bireysel olarak katılabilirsiniz.

18.Kurum Arşivinden evrak talep edebiliyor muyum?

Evet, dilekçe ile başvurularak gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde istenilen bilgi ve belge verilebilir. 

19.Evlilik işlemleriyle ilgili sorularım var nasıl öğrenebilirim?

Hızlı İşlemler veya Başvuru İşlemleri başlığı altında Evlendirme İşlemleri sayfamızı ziyaret ederek “Evlendirme İşlemlerinde Merak Edilen Soru ve Cevaplar” bölümünden öğrenebilirsiniz.


Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU