VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürü: Tayfun NASUHBEYOĞLU

0(212) 467 19 00  Dahili: 2022

Veteriner İşleri Müdürlüğünün temel amacı; insan ve hayvan sağlığını korumaya dönük koruyucu sağlık hizmeti vermektir. Bu doğrultuda hayvanlardan insanlara, hayvanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar yönünden gerekli tedbirleri alarak, koruyucu aşılamaları ve tedavileri yapmak,  sahipsiz hayvanları rehabilite etmek, kurban döneminde kurbanın amacına uygun bir şekilde satış ve kesimini gerçekleştirecek çalışmalarda bulunmak, haşere ve kemirgenlere karşı yıl boyunca sürecek ilaçlama faaliyetinde bulunmak, okul ve cami gibi yoğun kullanılan mekânların periyodik olarak dezenfeksiyonunu yaparak bulaşıcısı hastalıklara karşı mücadele etmek, çocuk ve gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik bilgi ve bilinç artırıcı faaliyet göstermektir.

Faaliyet başlıklarımız 6 ana başlıkta toplanmıştır:

1. KLİNİK FAALİYETLER

2. SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK FAALİYETLER

3.VEKTÖR KONTROL VE DEZENFEKSİYON FAALİYETLER

4. GIDA DENETİMİ

5. KURBAN FAALİYETLERİ

6. BİLGİ BİLİNÇ ARTIRICI FAALİYETLER

1.Klinik Faaliyetleri

Müdürlüğümüz sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik muayene, operasyon, aşı ve mikroçip uygulaması yapılmaktadır.

1.1.Muayene ve Operasyon: Kliniğimizde hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar (zoonoz) için koruyucu ve tedavi edici önlemler alınmaktadır. Sokak hayvanlarının hastalıkları tedavi edilmekte,  cerrahi ve kısırlaştırma operasyonları yapılmaktadır.

1.2.Aşı: İnsan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kedi ve köpeklere kuduz aşısı ve köpeklere bakteriyel ve viral hastalıklara karşı korunması amacıyla karma aşı yapılmaktadır.

1.3.Mikroçip / Hayvan Digital Kimlik: İstanbul’da ilk kez 2006 Şubat ayından itibaren mikroçip takma uygulaması Bayrampaşa Belediyesince başlatılmış olup, daha sonra Bakanlıkça mecburi olarak takılması zorunlu hale getirilmiştir. Mikroçip ve diğer bilgiler hem belediyemizin hemde İBB’nin web tabanlı programına kaydedilmektedir. 15 rakamdan oluşan, numarası dünyada sadece takıldığı hayvanda bulunan,   pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçip şırınga ile hayvanların deri altına yerleştirilir. Hayvana ait yapılan aşı, vs işlemler web tabanlı kayda alınmaktadır.

2.Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Faaliyetler

Sahipsiz hayvanlarının refahı, sağlığı yönünde toplumda duyarlılık ciddi oranda artmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar ülke yönetiminin canlılara verdiği önem açısından da önemlidir. Türkiye bu konu da tüm dünyaya örnek ülkelerdendir.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar hem hayvan sağlığı ve refahı hem de insan sağlığını koruma açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzün imkanları ve yapılanlar aşağıda sunulmuştur:

Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi: Köpekler için 50 kapasiteli bakımevimiz Cevatpaşa Mahallesinde hizmet vermektedir. Kediler için yatan hasta bölümü ve serbest alan olmak üzere iki ayrı bölümümüz bulunmaktadır. Bakımevinde hasta olanların tedavisi ve hayvanların günlük bakım, beslemesi yapılmaktadır. Bakımevimizden sahiplenme şartları tutan vatandaşlarımıza köpek sahiplendirilmektedir.

Sokaktan Köpek Toplama: Sokakta toplanan başıboş köpekler -muayene, tedavi, overiohisterectomi / kastrasyon, mikroçip, kulak küpesi aşı, kist, parazit, vs- gerekli işlemler yapıldıktan sonra alındığı bölgeye hayvanseverlerin bilgisi doğrultusunda bırakılır.

Periyodik Düzenli Aşılama: Daha önce işlemleri yapılmış bölgesine bırakılmış sahipsiz köpeklerin düzenli olarak yıllık kuduz aşısı ve antiparaziter uygulamaları saha ekiplerince bulunduğu ortamda yapılmaktadır. Bu uygulama Türkiye’ye örnektir.

Beslenme Odakları: Beslenme odaklarının 7 gün boyunca su, mama takviyesi ve temizliği ekiplerimizce yapılmaktadır. Sahipsiz köpeklerin beslenme odakları ile yiyeceğe ulaşması kolaylaştırılmıştır.

Sahipsiz Hasta Kediler: Hasta ve yaralı sahipsiz kediler vatandaşlarımızın AKOS ÇAĞRI MERKEZİ 4441990 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturması sonrasında ekiplerimiz tarafından alınmakta ve tedavileri yapılmaktadır. Tedavisi biten kediler alındığı sokağa geri bırakılmaktadır. Yine sahipsiz hasta kediler duyarlı vatandaşlarımız ve hayvanseverler tarafından kliniğimize getirilmekte ve tedavisi yapılmaktadır.

Kedi Evleri: Kedi evleri, parkların içerisinde, 12 m2 büyüklüğünde, etrafı çevrili, ancak kedilerin rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği kapıların olduğu, sıcak, soğuk, yağmurdan ve kardan korunabileceği, su içebileceği, yemek yiyebileceği şekilde tasarlanmış bir çalışmadır. Kedi evlerinin   hergün temizliği yapılmakta, mama, su vs konulmaktadır.

Sokakta Sahiplenme Projesi: Süregen bir projedir. 2018 senesinden itibaren başlamıştır. Sokakta sahiplenmenin diğer sahiplenmeden en önemli farkı köpeğimiz yine sokakta yaşamakta ancak bir kişinin şahsında tüm mahallelinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda sokakta sahiplendirilen her bir köpek için “Aşı ve Sağlık Karnesi” çıkarılmaktadır. Her bir köpeğe mahalleli tarafından isim verilmektedir. Yaşadığı sokakta sürekli takibi yapılmaktadır. Aşı tarihi geldiğinde aşıları –sahiplenilen kişinin bildirmesi- ile yapılmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda ivedilikle müdahale edilmektedir. Sahiplenen kişi köpeğin mahalle halkıyla ünsiyet kurması için gayret göstermektedir. Uygun olan bölgelere kulübe yerleştirilmektedir. Sokakta sahiplenilen köpeklerin fotoğrafları, bilgileri ve sahiplenilen kişi www.eveteriner.net sitesinde yayınlanmaktadır. Bu projenin yaygınlık kazanması ile bölgemize dışarıdan köpek girmesi engellenmiş olmaktadır. Mevcut köpeklerin bölgede uzun süre kalması sağlandığından hem vatandaşlarımız her gün aynı köpeği gördüğü için köpeğe alışması hem de köpek aynı bölgede aynı insanları gördüğünden alışması kolay olacaktır. Sokakta Sahiplenme Projesinin ayrıntısı için tıklayınız!

Hangi Mahallede Hangi Köpek Projesi: Bu proje süregen bir projedir. 2016 senesinden beri yürütülmekte olup, birkaç yıl aralıklarla mahallemizdeki köpeklerimizin fotoğrafları www.eveteriner.net sitesinde yayınlanmaktadır. Köpeğe ait kulak küpesi, bulunduğu adres yayınlanmaktadır. Böylelikle mahalledeki köpek populasyonu, yeni gelen köpeklerin daha hızlı tespiti, bölgede kalış süresi tespit edilebilmektedir. Mahallenizdeki sahipsiz köpekleri görmek için tıklayınız!..

Parklarda Otomatik Suluk: Temiz su sokakta yaşayan canlılar için en önemli hayati unsurdur. Her yıl parklarda sahipsiz hayvanlar için konulan otomatik suluk sayısını artırmaktayız. Otomatik suluklardan kedi, köpek ve kuşlar faydalanmaktadır. Otomatik sulukların hangi parkta olduğunu öğrenmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

3. Vektör Kontrol ve Dezenfeksiyon Çalışmaları

Vektör kontrol çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Çalışmalar 5 alt başlıkta toplanmıştır:

3.1. Larva Tespit ve Larvasit Uygulama Çalışmaları: Kanunen larvaya dönük çalışmalar İBB tarafından yapılmakta olmasına rağmen ekip sayılarının yetersiz olması sebebiyle aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu sebeple müdürlüğümüz tarafından destek verilmektedir.

Bilindiği gibi sivrisinekler durgun suda ürer. Bu sebeple bodrumdaki kuyular, logar/ızgara birikinti sular, inşaat asansör boşlukları vb yerler larva üreme alanlarıdır. Larvasit uygulama periyodu mevsime göre değişmektedir. Sorunlu yerler yazın daha sık, kışın daha uzun aralıklarla kontrol edilir ve gerekirse larvasit uygulaması yapılır.

Bu konuda afiş ve led ekranlardan yayın yapılarak halkımız bilinçlendirilmektedir. Sivrisinek ve larva mücadelesi ve sivrisineklerin yaşam döngüsü hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

3.2. Uçkun Mücadelesi (Sivrisinek/Karasinek): Yaz aylarında sivrisineklere karşı yürütülen bir ilaçlama Haziran-Eylül ayları içerisinde akşam saatlerinde yapılmaktadır. Kanunen İBB tarafından yapılması gerekirken yapılmadığından Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Ergin sivrisineklerle mücadelede aslolan  larva mücadelesidir. Bir bölgeden sivrisinek şikayeti geliyorsa o bölge mutlaka durgun bir su birikintisi vardır. Ya kaynağın kurutulması yada periyodik olarak ilaçlanması gerekir. Ekibimiz şikayet gelen adresi merkeze alarak sahayı taramasını genişleterek kaynağı bulmaya çalışır. Durgun su kaynaklarının kontrol altına alınması halinde ergin sivrisinek şikayeti %90 oranında önlenecektir. Gece ilaçlamasının ergin sivrisinekler üzerinde etkisi çok azdır. Zamanla terk edilmeli ve larva mücadelesine ağırlık verilmelidir.

3.3. Kapalı Alan İlaçlaması (Haşere/Fare): Kapalı alanda haşere ve fareye karşı uygulama yapılmaktadır. Fare şikayetlerinde fare istasyonu konulmaktadır. Periyodik olarak sonuç alınıncaya kadar istasyon kontrol edilmektedir.

3.4. Park İlaçlama: Yeşil alanlar gerekmesi halinde kenelere karşı ilaçlanır. Şikayete konu olan kör sinekler hedef canlımız değildir. Parklar sulanırken toprakta su birikintisi oluşmamasına dikkat edilmelidir.

3.5. Konteynır İlaçlama: Yaz aylarına denk gelen kurban döneminde ve -ihtiyaç olması halinde- diğer zamanlarda da çöp konteynırlarında karasineklerin üremesine engel olabilmek amacıyla uygulama yapılmaktadır.

3.6. Dezenfeksiyon Çalışmaları: Dezenfeksiyon toplu olarak kullanılan mekanlarda daha bir önem kazanmaktadır. Bu tür mekanlarda bulaşıcı bir çok hastalık etkeni (mantar, virus, bakteri vs) olabilmektedir. Okul, Cami ve Kuran Kurslarında ıslak zeminler periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Yine okullarda sınıf içleri derslikler ve camilerde halıların el ULV’si ile dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Yeni Korona virüs sebebiyle dezenfeksiyon çalışmaları daha bir önem kazanmıştır. Günlük, haftalık ve gerektiğinde olmak üzere dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

4. Gıda Denetimi

Beyaz ve kırmızı et satışı yapan kasap, market, balıkçı vs yerler periyodik olarak ve şikayet üzerine denetimleri yapılmaktadır. Sorunlu yerlere ihtar/uyarı yapılmakta, ısrarla üzerinde durularak iyileştirmesi sağlanmaktadır.  Gerekirse ilçe tarım ve orman  müdürlüğüne bildirilmektedir.

5. Kurban Faaliyetleri

Belediyemizce 2019 senesinden itibaren Kurban satış ve kesim hizmeti verilmediğinden, sadece diğer satış ve kesim yerleri denetlenmekte, öncesinde ve sonrasında karasinekle mücadele edilmektedir.

6. Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler

Son yıllarda Bayrampaşa da doğa ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik merhamet odaklı farkındalık oluşması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerek müdürlük olarak gerekse okul yönetimleri ve STK’lar ile ortaklaşa birçok etkinlik yapılmaktadır. Bunlardan en son yapılan ve devam eden etkinliklerden birkaçını aşağıda veriyoruz.

Sosyal Sorumluluk Örnekleri

2021 Sevgi Sokağı

2020 Mama-matik

2019 Allah’ın Sessiz Kulları

2019 Kuşlar Kimsesiz Kalmasın!

2018 Kulübe Yapımı Merhametli Nesiller Yetişiyor

2018-….. “SOKAKTA SAHİPLENME” Projesi Hayata Geçiyor

2018 Sessiz Patiler

2018 “Sahipsiz Değiller Sahip “SİZ”siniz”

2018 Bu Kapta Hayat Var!

2017-2018 Bu Kış Sıcak Geçecek

2016-2017 En Güzel Kuş Yuvası Yarışması

2016 İyilik Et İyiliği Teşvik Et

Seminerler: Okullar başta olmak üzere seminer verilmektedir.

Bakımevi Ziyaretleri: Bazı dönemlerde okul veya kurumların ziyaretlerinde veteriner hekimlerimiz bizzat bilgi vermektedir.

Web Sitesi: Alanında Türkiye’nin en kapsamlı sitesi olan http://eveteriner.net web sitesinde, veteriner işleri müdürlüğü faaliyetleri konu edilmekte, evcil hayvanların bakım, besleme vb. konular işlenmekte, çeşitli zoonoz hastalıklar anlatılmakta ve hayvanlar aleminden bir çok hayvan tanıtılmaktadır.

Vatandaştan Gelen İstek ve Şikayetler

Her geçen yıl müdürlüğümüze AKOS ÇAĞRI MERKEZİ üzerinden gelen başvuru sayısı artış göstermektedir. Başvurular önem sırasına göre en kısa sürede cevaplandırılmaktadır. Talepteki bu artış, vatandaşlarımızın iletişim kanallarını daha fazla kullandığını ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının arttığını göstermektedir.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2

444 1 990  Dahili: 2027

Hizmet Alanları

Klinik Faaliyetler

Sahipsiz Hayvanlara Yönelik faaliyetler

Vektör Kontrol ve Dezenfeksiyon Faaliyetler

Gıda Denetimi

Kurban Faaliyetleri

Bilgi Bilinç Artırıcı Faaliyetler

Sıkça Sorulan Sorular

Sokakta hasta kedi buldum ne yapmalıyım?

Öncelikle kediyi güvenli bir ortama alıp (kutu veya taşıma kafesi), bizzat İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı içerisindeki kliniğimize getirebileceğiniz gibi, belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz tarafından alınacaktır. Mesai saatleri dışında acil vakalarda İBB 153 arayarak işlem yapabilirsiniz.

Sokakta küpesiz köpek gördüm ne yapmalıyım?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz tarafından işlem yapılmak üzere kontrol edilecektir.

Küpesiz köpek bulunduğu yerden alındıktan sonra ne tür işlemlerden yapılmaktadır. Tekrar alındığı bölgeye bırakılıyor mu?

Bütün işlemler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır. Köpeklerin -muayene, tedavi, overiohisterectomi / kastrasyon, kuduz aşısı, antiparaziter uygulama, mikroçip, kulak küpesi vs- gerekli işlemleri yapıldıktan sonra alındığı bölgeye hayvanseverlerin bilgisi doğrultusunda bırakılmaktadır.

Köpek ısırdığında ne yapmalıyım?

Öncelikle acilen kuduz aşısı uygulayan hastanelere giderek işlemleri başlatmalısınız. Veteriner İşleri Müdürlüğüne aşı yaptırdığınıza dair karne ile bizzat gelmeniz halinde ısıran köpek -teşhis edilirse- ekiplerimizce alınacak ve müşahede de tutacaktır. Böylelikle, 10 gün içerisinde köpeğin sağlığının yerinde olması halinde kalan kuduz aşılarını yaptırmanıza gerek kalmayacaktır.

Sivrisinekten şikâyetçiyim ne yapmalıyım?

Sivrisinekler durgun suların olduğu ortamlarda çoğalırlar. Sivrisineklerden şikâyetçi iseniz mutlaka en yakınınızdan başlayarak çevrenizde durgun su kaynağı bulunmaktadır. Sivrisinek şikâyetiniz varsa Belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz en kısa sürede kaynak taraması yapacaktır. Gerekli ilaçlamayı ücretsiz olarak yapacaktır.

Bayrampaşa'da sivrisineklerin üremesi için uygun durgun sular:

-Bodrumda bulunan su kuyuları, -Bodrumda lağım patlamaları, -Bodrumda aşırı yağmur sonucu su taşması, -İnşaat asansör boşluklarında birikmiş sular, -Kapağı açık bırakılan bidon veya su depoları, -Çıkmış araba lastiklerinde birikmiş sular, -Saksı altlığında birikmiş sular, -Parklardaki havuzlar ve süs havuzları, -Cadde/Sokaklardaki ızgaralar

Teslim ettiğim hasta kedi hakkında bilgi edinebilir miyim?

Hasta kedi alındıktan sonra tarafınıza SMS ile hasta protokol ve tasma numarası gönderilecektir. Hasta iyileşip sokağa salınacağı zaman yine SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıca 4441990 numaralı telefondan başvuru oluşturarak süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

Veteriner İşleri Kliniğinde sahipli hayvan bakılıyor mu?

Belediye kliniklerinde -kanuni olarak- sahipli hayvan bakılması yasak olduğundan biz de bu kurala uyarak sahipli hayvan bakmamaktayız.

Sokak kedisini kısırlaştırmak için ne yapmalıyım?

Öncelikle Bayrampaşa'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bizzat gelerek veya Belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde en kısa sürede size dönülerek gün belirlenecektir. Operasyon sonrası, post operatif bakım müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, ameliyat sonrası ilgili kişiye kedi teslim edilmemektedir. İyileşen kedilerimiz alındığı sokağa geri bırakılmaktadır.

Kedi veya Köpek sahiplenebilir miyim?

Sahiplenebilirsiniz. Köpek sahiplenmek için öncelikle bakımevimize gelmeniz gerekmektedir. Bakımevimiz her gün 14.00-15.00 arası ziyarete açıktır. Şartlarınızın uygun olması halinde işlemler yapılacaktır.

Belediyemize ait otomatik suluk ve beslenme odaklarının nerede olduğunu öğrenebilir miyim?

Veteriner İşleri Müdürlüğü sitemiz de Ne-Nerede-Kaç Adet başlığını tıklayarak güncel verileri öğrenebilirsiniz

Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyim?

Müdürlüğümüz 5 ana başlıkta hizmet vermektedir: 

1-) Klinik Faaliyetler, 2-) Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Faaliyetler 3-) Vektör Kontrol ve Dezenfeksiyon Faaliyetler 4-) Kurban Faaliyetleri 5-) Bilgi Bilinç Artırıcı Faaliyetler

Bakımevini ziyaret edebilir miyim?

Bakımevimiz her gün 14.00-15.00 arası ziyarete açıktır. Okul benzeri gurup halinde geleceklerin öncesinde izin alması gerekmektedir. Belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde en kısa sürede size dönülerek gün belirlenecektir. 

Haşere ve farelere karşı ilaçlama yaptırmak istiyoruz? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 1990 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde en kısa sürede size dönülecektir.

Sokakta sahiplenme Projesi hakkında bilgi alabilir miyim?

Projemiz; Uyum, Sağlık (Koruyucu Hekimlik), Toplumsal Uzlaşı, Popülâsyonun Kontrolü ve Farkındalık başlıklarında Türkiye’de sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik, sorunlara en aza indiren yenilikçi, büyük bütçeler gerektirmeyen, sürdürülebilir,  içeriğe sahiptir. Proje sahipsiz köpeklerin yine sokakta sahiplenilerek yaşadığı bölgeye uyum göstermesinin sağlanması, sağlık problemlerinin en kısa sürede çözüme kavuşması, aşılarının yapılması, zoonoz hastalıkların önüne geçilmesi yani koruyucu hekimlik, mahalleli ile ünsiyet kurmasının sağlanması açısından kıymetlidir. Böylelikle sokakta yaşayan sahipsiz köpeklere sokağında yaşayan vatandaşlarca sahip çıkılacak, İlçe sakinlerimiz arasındaki köpekler alınsın veya alınmasın tartışması da oldukça azalacaktır. Bu durumun toplumsal uzlaşma sağlanmasına katkıda bulunması,  gerginlikleri azaltması öngörülmektedir.Tayfun NASUHBEYOĞLU

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU