TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak, belediye başkanlığımıza bağlı bütün birimler ile belediye başkanlığı bünyesinde kurulabilecek iktisadi teşekküllerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 4483 sayılı yasa gereği kaymakamlık makamınca verilen Ön İnceleme, onay ve emirleri üzerine gerekli ön inceleme, araştırma ve soruşturmaları yapmak; ayrıca başkanlık makamınca verilen denetim hizmeti ile ilgili görevleri yürütmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memur personel hakkında yapılan inceleme ve soruşturmalar temelde iki türe ayrılmaktadır. İdari bir cezayı gerektiren bir hareketin tespitini sağlayan soruşturmalara "idari soruşturma", Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza mahkumiyetini gerektiren soruşturmalara da "adli soruşturma" denilmektedir.

İdari soruşturmalar, disiplin soruşturması biçiminde yürütülmektedir. Belediye memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışları disiplin suçunu oluşturmakta ve belirli bir müeyyidenin uygulanması gerekmektedir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından disiplin suçunun tespiti amacıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Soruşturma yapılmaksızın ceza uygulanması hukuken mümkün değildir.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için yapılan adli soruşturmalar, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunla yetkili ve görevli kılınan ve temelde "muhakkik" olarak tanımlanan kişilerce de yapılmaktadır. Mezkur kanun gereği ilçe kaymakamlık makamının yaptığı "muhakkik" tayini ile belediyemiz müfettişleri, kaymakam adına soruşturma yapmaktadırlar.

 

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa7İST

444 1 990 / Dahili:1525-1526

[email protected] 

Sıkça Sorulan Sorular

Gürsel ÜÇER

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU