Şubat Ayı Meclis Toplantısı

  • 03.09.2021 11:02

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Sayı    :    E-77851586-050.01.02-40487       
Konu  :    Şubat Ay’ı Meclis Toplantısı

 03.02.2022

Sayın  Meclis Üyelerine


        Bayrampaşa Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2022 yılı Şubat ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 07 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 11.30’da 7. kat Meclis toplantı Salonunda yapacaktır.

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :
        1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2022 tarih ve E.39624 sayılı, 2-3/9 Pafta, 23693 parselin satışı hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
        2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve E.40058 sayılı Boş Kadro Değişikliği ile ilgili teklifi.
        3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve E.40099 sayılı Atama yapılması ile ilgili Belediye Meclisine bilgi sunulması.

          Belirtilen gün ve saatte 7. kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan Meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU