GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev alanları; 

- Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek,

- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak,

- Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek,

- Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi için belediye meclisine teklifte bulunmak, bu yönde alınan meclis kararlarını uygulamak,

- Belediyemize ait yüzme havuzu, halı saha, fitness salonu, spor kompleksi vb. spor tesislerinde sportif faaliyetleri gerçekleştirmek,

- Başta engelliler, öğrenciler ve gençler olmak üzere her kesimden insana spor ve beden eğitimi okulu, kurs vb. faaliyetleri düzenlemek,

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler, okullar, amatör spor kulüpleri, diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel hizmet projeleri geliştirmek ve işbirliği yapmak,

- Gerektiğinde tertiplenen ulusal veya uluslararası sportif etkinliklere katılmak, mevzuat çerçevesinde gerekli desteği sunmak,

- Belediye, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'ncü maddesi uyarınca malzeme verilebilir ve gerekli nakdi desteği sağlayabilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir. Amatör spor kulüplerine yapılacak yardımların kapsam, nitelik ve miktarları belediye encümenince alınacak tavsiye kararı ile belirlenir. Ancak nihai karar başkan tarafından verilir. Başkan, encümen kararı ile bağlı değildir. Yardım işleri alınan kararlar üzerine müdürlük tarafından bu yönetmelikte belirtilen usule göre yerine getirilir,

- Gerektiğinde gençlik, izcilik vb. faaliyetleri yapmak.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU