Evlendirme İşlemlerinde Merak Edilen Soru ve Cevaplar

  • 03.09.2021 11:02

1-EVLENMEK İÇİN HANGİ EVRAKLARI HAZIRLAMALIYIZ?

a) Kadın ve Erkeğin T.C. Nüfus Cüzdanlarının veya T.C. Yeni Kimlik Kartlarının aslı veya T.C. Geçici Kimlik belgesinden herhangi biri ile yapılabilir.
b) Evlilik için sağlık raporları (Kadın-Erkek ayrı ayrı evlilik için sağlık raporu almalıdır.), 
c) 5 adet vesikalık fotoğraf (Kadın –Erkek)

2-EHLİYETLE VEYA MESLEK KİMLİKLERİ İLE EVLİLİK BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM?

Hayır, yapılamamaktadır. Kanunen belirtilen kimlikler harici başvuru alınmamaktadır. Evl. Yönt. Md.18

3-EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORUNU NEREDEN ALABİLİRİZ?

Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.

Örneğin;

Aile Hekiminizden, Devlet Hastanelerinden, Özel Hastanelerden, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık işleri müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Ancak özel hastanelerden alınan sağlık raporları hastanenin bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğünden onaylatılması zorunludur. Evl. Yönt. Md.20

4-EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU NELERİ İÇERMELİDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereği çiftlerin yapılan muayenesinde, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 123-124. Maddeleri, Türk Medeni Kanunu 133. Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliği 14-15. Maddelerinde belirtilen evlenmeye engel olacak hastalıklardan salim olduğuna dair fotoğraflı ve doktor onaylı rapordur. Evlilik İçin Sağlık raporunda fotoğraflar ve ilgili kanun yönetmeliğin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

5-EVLİLİK MÜRACAATINDA FOTOĞRAFLAR NASIL OLMALI?

Fotoğrafın,renkli ve ön cepheden baş açık sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişişn son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.kadınların alın,çene ve yüzleri açık olmak şartı ile baş örtülü fotoğraflarıda kabul edilir.

6-HER İKİMİZDE BAYRAMPAŞA’DA İKAMET ETMEKTEYİZ, BAŞVURU İŞLEMLERİNİ NASIL YAPMALIYIZ?

Bayrampaşa sınırları içerisinde ikamet ediyorsanız, başvurunuzu evlendirme dairemize tüm evraklarınızla (Soru 1 belirtilen) birlikte eksiksiz bir şekilde bizzat veya noterden vekil atanan kişi veya kişiler vasıtasıyla vekâlet ile de başvuru yapabilirsiniz. 

7-BEN BAYRAMPAŞA’DA, NİŞANLIM BAŞKA BİR İLDE VEYA İLÇE’DE İKAMET EDİYOR, KENDİSİ GELMEDEN BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM?

Evlilik müracaatları çiftlerin birlikte başvurması halinde alınır. Ancak evlenecek çiftlerden birinin gelememesi halinde başvurular, noterden evlilik işlemleri için vekil atadığı kişi ile de başvuru yapabilir.

8-VEKÂLET (VEKİL ELİYLE) İLE BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM?

Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evlenecek kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır ( Evl.Yönt Md.17 ) ilgili maddeden de anlaşılacağı üzere başvuru yapacak kişi veya kişilere noter aracılığı ile vekalet verilmesi esastır.

9-EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN VEKALET KİMLERE VERİLEBİLİR?

18 yaşını doldurmuş kanunen gerekli şartları taşıyan herkese vekalet verilebilir. (Çiftler birbirlerine noter aracılığıyla da vekalet verebilirler.) 

10-BİZ ÇİFT OLARAK BAYRAMPAŞA’DA İKAMET ETMEKTEYİZ, NİKÂHIMIZI BAŞKA BİR İL VEYA İLÇE’DE YAPMAK İSTİYORUZ NE YAPMALIYIZ?

29/12/2020 tarihli İç işleri bakanlığının ilgili genelgesine istinaden;

Kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecektir. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapılabileceklerdir.

11-İZİN BELGESİ NEDİR?

İkamet ettiğiniz ilçe evlendirme memurluğuna başvurarak başka bir ilçe, il, evlendirme dairesinde evlenmek istediğinize dair alınan beyannamedir. Evlendirme dairesine çift olarak (soru 1 )birlikte veya çiftlerden birine ya da başka bir kişiye vekâlet (Soru 7) verme yoluyla başvuru yapmanız gerekmektedir.

İzin Belgesi talepleri devam etmektedir, evlilik işlemleri için evraklarınızla (Soru 1) Evlendirme Şefliğimize birlikte veya noterden vekâletle (Soru 7) başvurmanız halinde tarafınıza izin belgesi verilecektir. İzin Belgeniz ile Türkiye’nin her yerinde, yabancı ülkelerde, Türk Konsolosluklarında 6 ay süresi içerisinde evlenebilirsiniz

12-İZİN BELGESİ ALDIKTAN SONRA NİKÂH TARİHİ ALMAYA ÇİFTLERDEN BİRİ GELEBİLİR Mİ?

Evet gelebilir. İzin belgesi üzerindeki aynı fotoğraflardan 5 adet getirmek şartı ile başvuru yapılabilir. 

13-İZİN BELGESİ ALDIĞIMIZ DA GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

İzin Belgesi, sağlık raporlarının düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerlidir.

14-EVLENEBİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINDA OLMAYILIM?

On sekiz (18) yaşını doldurmuş ve kanunen bir engeli olmayan kişiler evlenebilirler.

15-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM NASIL EVLENEBİLİRİM?

On yedi (17) yaşını doldurmuş kişiler yasal temsilcinin izni ile evlenebilir. Müracaat esnasında evlilik işlemleri için gerekli tüm evraklarla (Soru 1) birlikte çiftler ve yasal temsilcisinin de bulunması şartı ile başvuru yapılıp gün alındıktan sonra evlenebilirler.

16-ON YEDİ 17 YAŞINDAYIM, AİLEM İSTANBUL DIŞINDA NASIL MÜRAACAT YAPABİLİRİM?

On yedi (17) yaşını doldurmuş kişiler, evlenebilmeleri için yasal temsilcilerinin noterden onaylı muvafakatname vermesi şartıyla başvuru işlemleri tamamlayıp evlenebilirler.

17-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM KİMLERDEN İZİN ALARAK EVLENEBİLİRİM?

On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. 

18-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM KİMLERDEN İZİN ALARAK EVLENEBİLİRİM?

On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. 
Ancak;
a) Anne baba yok ise, mahkemece belirtilen velayeti verilen vasinin mahkeme karar yazısı ile başvuru yapıp evlenebilir.
b) Anne ölmüş baba yaşıyor ise, annenin hayatta olmadığına dair belgenin (nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği) ve babasıyla birlikte, evrakları tamam olarak, çiftler müracaat yapabilir ve evlenebilirler.
c) Baba ölmüş anne yaşıyor ise, babasının hayatta olmadığına dair belgenin (nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği) ve annesiyle birlikte, evrakları tamam olarak, çiftler müracaat yapabilir ve evlenebilirler.

19-BOŞANAN KADIN HEMEN EVLENEBİLİR Mİ?

Hayır, İddet (bekleme) süresi dolmadığı sürece evlenme işlemi yapılamaz.

20-İDDET MÜDDETİ NEDİR? SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Evliliğin sona ermesi ile birlikte kadınlar için başlayan süreçtir. Süresi 300 gündür.

21- BOŞANAN KADIN 300 GÜN BEKLEMEMEK İÇİN NE YAPMALIDIR?

Kadının Aile Mahkemesinden alacağı, İddet (bekleme) süresinin kaldırılması kararı ile evlenebilir.

22-EVLİLİK İŞLEMLERİNDE EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

İlk alınan evrakın alındığı tarihe göre geçerlilik süresi 6 ay (180 gün)’dür. (yabancı uyruklu evlilik işlemleri için ilgili bölüme bakınız)

23-EVLENMEK İÇİN BÜTÜN ŞARTLAR SAĞLANMASINA RAĞMEN MEMURUN NİKÂH KIYMAMA DURUMU VARMI?

a) Evlendirme memuru, dosyayı incelemesi sonucunda Evlendirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde sayılmış bulunan evlenme manilerinden herhangi birini tespit ettiği takdirde evlenme yapmayı reddeder. Bu hususu gerekçeli ve yazılı olarak taraflara duyurur. Taraflarca tespit edilen evlenme manisinin mevcut olmadığı belgelerle ispatlanmadığı sürece evlenme yapılamaz. Evlenmeye mani, nüfus kütüklerindeki bir işlem eksikliği sebebiyle ortaya çıkmışsa, bu eksiklik tamamlanmadıkça evlenme yapılamaz.
b) Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.

24-EVLENME ENGELLERİ NELERDİR?

Evlenme engelleri aşağıda ki gibidir, 

a) Hısımlık;  
b) Evli olmak; 
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; 
d) Gaiplik durumunda; gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. 
e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; 
f)  Sağlık raporu alınmaması veya alınamaması durumunda evlenme yapılamaz. 
g) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

25-MAL AYRILIĞI REJİMİ TALEBİ NE ZAMAN YAPMAMIZ GEREKİR?

Mal ayrılığı rejimi talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı rejimi sözleşmesi müracaat esnasında ilgili kişiye bildirir zorundadır.

26-ÖNCEKİ SOYADIMI EŞİMİN SOYADIYLA KULLANABİLİRMİYİM?

Evet, kullanabilirsiniz, müracaat esnasında dilekçe ile belirtmeniz gerekmektedir.

27-NİKÂH ŞAHİTLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Şahit olacak kişiler; nikâh öncesinde T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Yeni Kimlik Kartı, T.C. Geçici Kimlik Belgesi, T.C. no’lu Sürücü Belgesi, aynı zamanda T.C. Resmi Statüsünde Bulunan Kimlikler, Yabancı uyruklu vatandaşlar için Pasaport, oturum izin ve veya çalışma izin belgesinden en az birisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

28-NİKÂH ŞAHİTLİĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. 
Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir.

29-BİRİNCİ DERECE YAKINLARIM, NİKÂH ŞAHİDİM OLABİLİR Mİ?

On sekiz (18) yaşını doldurmuş, çifti tanımak şartı ile akıl sağlığı yerinde olan her kişi nikâh şahidi olabilir.

30-EN AZ VE EN FAZLA KAÇ NİKÂH ŞAHİDİM OLABİLİR?

En az 2 şahit, en fazla 4 kişi olabilmektedir.

31-DIŞARDA DÜĞÜN SALONU VEYA OTEL GİBİ MEKÂNLARDA NİKÂH KIYDIRABİLİRMİYİM?

Evlendirme Yönetmeliği, Tören Yerleri başlıklı 26. Maddesinde; Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde (resmi saatlerde) yapılması esastır.

Ancak tarafların isteği üzerine;

a) İkametgâhlarda, özel bina veya salonlarda evlenme yapılabilir denildiğinden, mesai saati dışında yapılacak nikâh törenleri için nikâh memurlarının rızası ve müsaitlik durumu gereklidir. 

ÖNEMLİ NOT: Dış mekânlarda yapılacak nikâh törenlerinin kanuni olarak zorunlu bir uygulama olmadığının ve nikâh memurunun müsaitlik ve onayının alınması gerektiğinin bilinmesi gereklidir.

32-NİKÂH KIYILDIKTAN HEMEN SONRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP KİMLİK YENİLEMESİ YAPABİLİRMİYİZ?

Evlendiğiniz tarihten itibaren 10 iş günü sonra nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

33-FORMALİTE NİKÂH KIYDIRABİLİRMİYİM? DÜĞÜN SALONUNA FORMALİTE NİKÂH KIYDIRMAK İÇİN MEMURUNUZU ÇAĞIRABİLİRMİYİM?

Hayır, böyle bir uygulama kanunen mümkün değildir.

34-ÖNCEDEN DAVETSİZ BİR ŞEKİLDE NİKÂHIM KIYILDI NİKÂH SALONUNUZU TEKRARDAN DAVETLİ GELECEK ŞEKİLDE KULLANARAK NİKAH KIYILMASI MÜMKÜNMÜDÜR?

Hayır, böyle bir uygulama kanunen mümkün değildir.

35-YILDIRIM NİKÂHI YAPMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

Böyle bir nikâh işlemi yoktur.

36-EN ERKEN NE ZAMAN EVLENEBİLİRİM?

Başvuru şartlarını ve evraklarını tamamlayan çiftler kanuni olarak evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmamaları halinde evlendirme şefliğimizce başvuruları alınır  

Evlendirme Yönetmeliği’nin Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre başlıklı 24. Maddesi gereği göre bir evliliğin yapılmasına 24 saat kalaya kadar itiraz süreci olduğu nedeni ile başvuru günü üzerinden 24 saat geçmeden evlendirme yapılmamaktadır.

Önemli Not: Evlendirme şefliğinin müsaitlik durumana göre gün ve tarih verilmektedir.

37-NİKÂH TAZELEME VAR MIDIR?

Hayır, Kanunen nikâh tazeleme diye bir işlem yoktur.

38-NİKÂHIMI TELEFON İLE İPTAL VEYA ERTELEME YAPABİLİRMİYİM?

Hayır, telefon ile iptal mümkün değildir, [email protected] mail üzerinden çiftlerden birinin ıslak imzalı dilekçesi ile iptal veya erteleme işlemi gerçekleşebilir ve takibini yapabilir Çiftlerden ikisi de iptal veya erteleme için gelemiyorsa noterden vekil atanan kişi veya kişiler vasıtasıyla vekâlet ile de iptal işlemi veya erteleme işlemini gerçekleştirebilirler. 

39-TELEFONLA NİKÂH RANDEVU GÜNÜ ALABİLİYOR MUYUZ?

Hayır.

40- SİZE NASIL ULAŞABİLİRİM

[email protected] mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

41 -NİKÂH ŞEFLİĞİNİZ VE SALONLARINIZIN ADRESİ NERESİDİR?

Bayrampaşa Belediyesi

Evlendirme Şefliği ve Nikah Salonları

Kocatepe Mahallesi şehir parkı caddesi no:10 Bayrampaşa/İstanbul


Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU