Sivil Toplum Kuruluşlarına Mart Ayı Belediye Meclisi Duyurusu

  • 03.09.2021 11:02

Sivil Toplum Kuruluşlarına Mart Ayı Belediye Meclisi Duyurusu

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 7. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2023 yılı Mart ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 06 Mart 2023 Pazartesi günü saat 11.30’da 7. kat Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi “… Meclis toplantıları açıktır.” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “… Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” denildiğinden meclis toplantı günü ve komisyon toplantı saatlerinde toplantılara gerçek kişi ve tüzel kişi olarak katılabileceğinizi bildirir ve toplantılara teşriflerinizi arz ederim.

 

Vedat AY

Yazı İşleri Müdürü

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU