Sayın Meclis Üyelerine Temmuz Ayı Meclis Gündemi Duyurusu

  • 03.09.2021 11:02

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2023 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11.30’da 7. kat Meclis toplantı Salonunda yapacaktır.

Sayın Meclis Üyelerine Temmuz Ayı Meclis Gündemi Duyurusu

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

1.    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 14.06.2023 tarih ve E.106833 sayılı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teklifi.

2.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.06.2023 tarih ve E.107324 sayılı, Vergi Borcuna Mahsuben Devir ile ilgili teklifi.

3.    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.06.2023 tarih ve E.107789 sayılı, 2023 Mali Yılı Ek Ödeneği ile ilgili teklifi.

4.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2023 tarih ve E.108131 sayılı, 4-6/1 Pafta, 24070 Parsel Tahsisi ile ilgili teklifi.

        

Belirtilen gün ve saatte 7. kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan Meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 
 
 
 

 

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU