MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

Sunulan Hizmetler

Hizmetler

Başvuruda İstenilen Belgeler

Sicil oluşturma

TC Kimlik Kartı, Adres Bilgisi, İletişim Bilgileri

Sicil birleştirme

Mükerrer kayıtların düzeltilmesi

İlan - reklam beyanı oluşturulması

TC Kimlik Kartı veya Vergi Kimlik Numarası, Adres Bilgisi, İletişim Bilgileri ve Tabela Faturası

Çevre temizlik beyanı oluşturulması

TC Kimlik Kartı veya Vergi Kimlik Numarası, Adres Bilgisi, İletişim Bilgileri, Vergi Levhası, Kira kontratı ve/veya Vergi Dairesinden Verilen Yoklama Fişi

Emlak (bina, arsa, arazi) beyanı oluşturulması

TC Kimlik Kartı veya Vergi Kimlik Numarası, Adres Bilgisi, İletişim Bilgileri, Tapu Fotokopisi ve Kimlik Fotokopisi

Veraset ve intikal işlemleri

TC Kimlik Kartı, Mirasçılık Belgesi/Veraset İlamı, Tapu Fotokopisi (Varislerin başvurusu gereklidir.)

Engelli muafiyet oluşturulması

Tek meskeni olan engellilere ait bina vergisi formu ile sağlık kurulu raporu.

Gaziler ile şehitlerin, dul ve yetimlerin muafiyetinin oluşturulması

Tek meskeni olan şehitlerin, dul ve yetimlerine ait form.

 

Hiçbir geliri olmayanların muafiyetinin oluşturulması

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenine ait form ile SGK Hizmet Dökümü

 

Vergi tahsilatı

Tahakkuk fişi, sicil numarası veya T.C. kimlik numarası

E-belediye online borç öğrenme-ödeme

Sicil Kodu, Cep Telefon Numarası

 

Hakedişler ödemeleri için istenilen belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK borcu yoktur yazısı

Tahakkuk Şefliği / Dâhili: 1107, 1108, 1109
Tahsil Şefliği / Dâhili: 1116, 1111
Muhasebe ve Finansman Şefliği / Dâhili: 1308, 1309, 1310, 1314
İcra ve Takip Şefliği / Dâhili: 1127, 1135
Stratejik Yönetim Şefliği / Dahili: 1316, 1317, 1318

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İST

444 1 990  / Dahili:1155

[email protected]

Sıkça Sorulan Sorular

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU