Kamu Görevlilerinin Uyması Gereken Başlıca Etik Davranışlar

  • 03.09.2021 11:02

Her zaman yüksek etik standartları izlemek.

Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini arttırmak için çalışmak.

Görev yapılırken, kamu kaynakları elde edilirken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alınırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.

Meslektaşlara ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstererek, tarafsız ve adil davranmak.

Meslektaşların ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.

Meslektaşların yaptıkları iyi işleri taktir etmek ve duyurmak.

Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmaktan kaçınmak, akraba, eş dost ve yakınları kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.

Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, yakınlar için çıkar sağlayıcı durumlardan kaçınmak.

Davranış ve kararlardan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.

Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu 1 ay içinde bildirmek.

Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.

Görev yapılan kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek.

Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almamak, sunulan veya teklif edilen burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durmak.

Özel işleri mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınmak.

Etik değerlere uygun örnek davranışlar sergilemek.

Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarmak.

Çıkar çatışması veya etik dışı bir durumla karşılaşıldığında, kıdemli meslektaşa danışmak veya kurumdaki etik komisyona müracaat etmek.

Etik Komisyonu İletişim Bilgileri

Abdülnaser ŞİMŞEK (Komisyon Başkanı) / 0 (212) 467 19 00 Dahili:1501 / [email protected]

Ercan YÜRÜR (Üye) / 0 (212) 467 19 00 Dahili:1608 / [email protected]

Av. Orhan POLAT (Üye) / 0 (212) 467 19 00 Dahili:1640 / [email protected]

Etik Rehberi İçin Tıklayınız...

Kamu Görevlileri Sosyal Medya Etik İlkeleri İçin Tıklayınız...

Etik Komisyonuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız...

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU