İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Geleceğe güvenle bakan bir Bayrampaşa için eski yapıların deprem riskine karşı yenilenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda halkımızın talep ettiği İmar ve şehircilik hizmetlerini istenilen hız ve standartlarda sunarak mekânsal gelişimin sağlandığı insan odaklı, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek bir Bayrampaşa için çalışmalarımız devam etmektedir.

SUNULAN HİZMETLER

İmar Durum ve Harita Servisi 
İmar Durum, İnşaat İstikamet Rölevesi, Kot Kesit ve Revizyon belgelerinin verilmesi
Tevhit, İfraz, Yola Terk, Sınır Tashihi ve Yoldan İhdas işlemlerininin yapılması

İmar Ruhsat ve Tesisat Servisi 
Mimari, Statik, Tesisat Projeleri ile Temel ve Zemin Etüd Raporunu incelenmesi ve onaylanması
Yapı İzin Belgesi (Yapı Ruhsatı) düzenlenmesi
Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinden yapı denetim firmalarının taleplerinin karşılanması
Yapı İzin Belgesi (yapı Rusatı) yenileme, yeniden, tadilat ve diğer ruhsat başvurularının değerlendirilmesi
İhale süreçleri ile ilgili yazışmaları yapılması
İstek, Dilek ve Şikayet başvurularını değerlendirilmek ve sonuçlandırılması

Yapı Kontrol ve İskan Şefliği 
Yapı Ruhsatı almış inşaatları denetlenmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi ve onaylanması
Ruhsatına aykırı yapılaşmaların önlenmesi
Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların tespit edilmesi ve tahliyelerin yapılması
İş Deneyim Belgesi başvurularının değerlendirilmesi

İdari İşler Servisi 
Vatandaşın ve Kurumların talepleri kayıt altına alınması
Tüm belgelerin standart dosya planına göre arşivlenmesinin sağlanması
Arşivlenen tüm evrakların standartlara göre dijitale dönüştürülmesi

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İST

444 1 990 / Dahili:1204 

[email protected]

Logolar
ATİLA AYDINER

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2021

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

ATİLA AYDINER