Arama
Evlilik İşlemleri
Hayatı sevgiyle ömür boyu paylaşmak üzere yola çıkan çiftlerimizin evlilik işlemleri, gerekli belgeleri tamamlamalarının ardından yeni nikâh salonumuzda gerçekleştirilmektedir. Ömür boyu mutluluklar dileğiyle…

 

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE DUYURU

1. Nikâh başvuruları Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi No:10  adresinde yer alan Evlendirme Şefliği ve Nikâh Salonumuzda alınmaktadır.
2. Nikah başvuruları ve bilgilendirilmeleri; Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları için pazartesi, salı ve perşembe günleri saat 10.30-12.00 ile öğleden sonra 13.00-15.30 arasında, yabancı uyruklu vatandaşlar için sadece çarşamba günleri 10.30-12 .00 ile öğleden sonra 13.00-15.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
3. Nikâh akitleri, Nikâh Salonumuzda şu an sadece (Covid-19 kapsamında yeni kararlar alınıncaya kadar) pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilmektedir.
4. Cuma günleri başvuru, bilgilendirme ve evlendirme işlemleri yapılmamaktadır.
5. Pandemi nedeniyle nikâhlar sosyal mesafeli ve maskeli olacak şekilde düzenlenmekte olup, davetli sayısı 30 kişi ile sınırlandırılmıştır. Salonlara HES kodu (e-devleten alınabilir) giriş yapılacak olup, HES kodu olmayan vatandaşlarımız salonlara alınmayacaktır. İlgili genelegeler gereği 65 yaş üzeri ve 15 yaş altı vatandaşlarımız salonlara alınamayacaktır. Gelin/Damat dahil tüm davetlilerin salona girişlerinde ve tören sırasında maskelerini takmaları gerekmektedir. Nikâh törenleri Gelin/Damat ve 2 şahit ile gerçekleştirilecek olup, çiftlerimizin ve davetlilerimizin sağlığı için takı merasimi takı sandığı kullanılarak yapılacaktır. Bu nedenle çiftlerimizin takı sandığını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
6. Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salon girişlerinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için çiftlerimizin ve davetlilerimizin nikâh saatine 30 dakika kala salona gelmeleri önem arz etmektedir.
7. Pandemi sürecinin devam etmesi ve bu konuda zaman zaman yasal düzenlemeler yapılması nedeniyle, randevu verme süresi 90 gün (3 ay) olarak sınırlandırılmıştır.
8. Nikâh salonlarımızda fotoğraf ve video çekimi hizmeti ihaleyle ilgili firmaya verildiğinden, sözleşme gereği harici fotoğraf, video vb. çekimi yapılamamaktadır. (Harici fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyen çiftlerimiz, ücreti karşılığında ilgili firmanın izni ile çekim yapabileceklerdir.) Salon düzenin korunması ve nikahların aksamaması için fotoğraf ve video taleplerinizi nikah saatinden önce planlamanız önem arz etmektedir.

EVLİLİK İŞLEMLERİNDE ÖNEMLİ BİLGİLER

1-Evlilik başvuru yapılabilmesi için; çiftlerden birinin Bayrampaşa sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.   (Evl. Yönt. 16. Md.)

2- Bayrampaşa dışında ikamet edip (İstanbul içi) Bayrampaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikâh kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri il-ilçe belediye evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. (Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmez).

3-Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur, çiftlerden birinin gelememesi halinde noterdenvekil atadığı kişi vasıtasıyla evlilik müracaat işlemlerini yürütebilir, noterden alınan vekâletin evlilik işlemleri için, ilk müracaat nereye yapılacaksa açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Evlendirme yönetmeliğine madde 17.Vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

4- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar  (Evl. Yönt. 15. Md.)

5-Soyadını kullanmak isteyenler bu istediğini müracaat sırasında belirtmelidir.

7- Mal ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi müracaat sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

8-Evlenme işlemleri için evrak geçerlilik süresi 6 aydır.

9-Nikâh salonları ve dış mekan nikahları için randevu verme süresi 3 ay (90 gün) olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

11- Telefon ile nikâh rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır.

12- Nikâh tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyenlerin 5 iş günü içerisinde bizzat dilekçe veya evlendirme@bayrampasa.bel.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Nüfus cüzdanlarının aslı. (Son medeni hali gösterir ve fotoğraflı)

Nüfus cüzdanlarının üzerinde soğuk mühür olmayan, kazıntı, silinti fotoğrafta oynama ve benzerlik bulunmayanların kimlikleri kabul edilmez. (Evl. Yönt. Md. 18.)

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartları veya geçici kimlik belgelerinin aslı da başvuru için geçerlidir.

Not: Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

2- Vesikalık fotoğraf 5 adet  (Son altı ay içinde çekilmiş, orijinal 4,5x6 ebadında olmalı) Fotoğraflar, kadın için alın ve çene açık, erkekler için  ise saçları gösterecek şekildeki fotoğraflar kabul edilecektir. Biyometrik fotoğraf ile renkli fotokopi kabul edilmemektedir. (Evl. Yönt. Md. 20)

3-Evlilik için sağlık raporu

Alınacak sağlık raporu aile hekimliklerinden (Raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır) veya devlet hastanelerinden temin edilebilir.  (Evl. Yönt. Md. 20.)

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Çiftlerin evlilik için sağlık raporu. Alınacak sağlık raporu aile hekimliklerinden (raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır) veya devlet hastanelerinden temin edilebilir.  (Evl. Yönt. Md. 20.)

Vesikalık fotoğraf 5 adet  (Son altı ay içinde çekilmiş, orijinal 4,5x6 ebadında olmalı) Fotoğraflar, kadın için alın ve çene açık, erkekler için  ise saçları gösterecek şekildeki fotoğraflar kabul edilecektir. Biyometrik fotoğraf ile renkli fotokopi kabul edilmemektedir. (Evl. Yönt. Md. 20)

Evlenme ehliyet belgesi, vatandaşı olduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş olan (Evlenmesine engel bir durumun olmadığını belirten, evlenebilir, evlilik için, evlenme amaçlı, evlenme beyannamesi gibi ibarelerin yer aldığı medeni halini belirten uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.)

Doğum belgesi (Uluslararası) kişinin doğduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş olan  (Anne ve baba adı; doğum yeri ve doğum tarihinin yazılı olduğu uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.)

Pasaport ve pasaport tercümesi. Pasaport bilgiler ile tüm evraklardaki bilgiler Türkiye sınırları içersinde Türkçe tercümeleri yaptırılıp noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Not: İran ve Irak vatandaşlarının İstanbul’daki konsolosluklarından fotoğraflı bir şekilde evlenme ehliyet belgeleri almaları gerekmektedir. Ayrıca Rusya Fedarasyonu vatandaşlarının da İstanbul'daki konsolosoluklarından fotoğrafsız biçimde evlenme ehliyet belgelerini almaları gerekmektedir. 

Bağlı bulundukları konsolosluklarından aldıkları evrakları İstanbul içindeki herhangi bir kaymakamlık yazı işleri müdürlüğüne onaylatmaları gerekmektedir.

Konsolosluğu Ankara'da ise alınan tüm belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'na onaylatılması gerekemketedir.

Düzenlenen evrakların işleme alınabilmesi için Apostille yapılmış ise; noter tasdikli Türkçe tercümeleri veya çok dilli şeklinde düzenlenmiş ise direkt evlendirme memurluğunda müracaatları alınabilmektedir.

Yabancı ülkenin makamlarınca düzenlenmiş ise düzenlendiği ülkedeki Türk büyükelçisinin konsolosluk şubesi tarafından "İmza ve mühür  Makama aittir." şeklinde aslı tasdik ettirilir.

Not: Pasaport vizesi, ikamet tezkerelerinin süresi dolanların başvurusu kabul edilmemektedir.

Eşlerden biri Türkçe okuma-yazma biliyor diğeri bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman eğer ikisi de Türkçe okuma-yazma bilmiyorsa hem başvuruda hem de nikah esnasında yeminli tercüman getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşların başvuru  işlemleri çarşamba günüdür.

Eşlerden biri Türk vatandaşı ise hangi belediye sınırları içeresinde ikamet ediyor ise oraya başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkında kanun ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'na göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Vize süresi dolan yabancı uyruklu vatandaşların yapmış oldukları müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yabancı vatandaşların evraklarının geçerlilik süresi ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Nikâhlar Hafta İçi ve Hafta Sonu Hasbahçe Nikah Salonumuzda Gerçekleştirilmektedir.

İletişim: 0(212) 613 76 05

Adres: Kocatepe Mah. Şehir Parkı Cad. No: 10 Bayrampaşa/İST

KONUMU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


submit
submit