HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz : 

Bayrampaşa  Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile arabuluculuk, hakemlik kurumlarında, noter ve icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla müdürlük ve bağlı avukatlar aracılığı ile hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi yanında  hukukun dinamik yapısı nedeniyle sürekli değişen hukuki  düzenlemeler ışığında hukuki alt yapılarının hazırlanması, Belediyenin (dolayısıyla belde halkının) hukuki ve mali yararlarının korunması ve hukuka uygun; adaletli , eşit , objektif , genel ,  bağımsız , tam bir tarafsızlık içinde iş ve  işlemlerini yürütmenin sorumluluğu ile hareket etmeyi esas alır.

Vizyonumuz :

Hukuk Devleti bilinciyle yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu yararını gözetmeyi temel ilke kabul ederek ve Başkanlık emirleri ile belirlenen görev- misyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın hukuki yararlarının korunması anlayışı ve yaklaşımı temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Müdürlük olarak Yargıtay, Danıştay Kararları Dergisini, Mahalli İdareler Dergisini, güncel hukuk sitelerini düzenli olarak takip edilmekte; ayrıca Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ a uyumlu hukuk ve icra programları ile çalışmaktayız.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İST

444 1 990 / Dahili:1616

[email protected]

Sıkça Sorulan Sorular

Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, kanunlar, tüzükler ile yönetmeliklere göre belediye başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmektedir.

Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, belediye tüzel kişiliğini temsil etmektedir.

Açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Belediye başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu tespit etmektedir.

Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktadır. 


Av. Hikmet DÜNDAR

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU