Hakan SARIAYDIN, aslen Giresunlu olup 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Şehremini Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden Onur Öğrencisi olarak mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Bölümünü bitirdi. 

Kamudaki çalışma hayatından önce çeşitli eğitim kurumlarında Makro İktisat, Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Türkiye Ekonomisi ve Borçlar Hukuku alanlarında eğitimler verdi. Yaklaşık 6 ay kadar Amerika’da İngilizce eğitimi aldıktan sonra 2014 yılında A Grubu (Kariyer Meslek Grubu) Kamu Personeli Seçme Sınavından başarılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazandı. Sınavı kazanarak 2015 yılında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladığı Bayrampaşa Belediyesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığının yapmış olduğu Mali Hizmetler Uzmanlığı yeterlilik sınavında başarılı olarak Mali Hizmetler Uzmanı kadrosuna atandı. Uzmanlık tezi olarak yazdığı Belediyelerde İç Kontrol Sistemi: Seçilmiş İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği konulu tezi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edildi. 

2015 yılından beri görev yaptığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde Mali Hizmetler Uzmanlığı, Tahsil Şefliği ve Stratejik Yönetim Şefliği yaptı. İdare İç Kontrol Koordinatörü olarak İç Kontrol Sisteminin kurulması ve İç Kontrol Eylem Planlarının hazırlanmasında aktif rol aldı. İdarenin Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programlarını hazırlayarak Stratejik Yönetim alanında uzmanlaştı. İdare içinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Sistemi, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu ve Performans Programı konulu eğitimler verdi. 

Farklı zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve MAHUZDER tarafından yapılmış olan sertifikalı şu eğitimleri almıştır;

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuat
 • Merkezi Yönetim Bütçe Süreci, Bütçe Mevzuatı ve Uygulanması (Performans Programı ve Faaliyet Raporu)
 • Stratejik Planlama
 • Harcırah Kanunu ve Tebliğleri
 • Kamu İhale Mevzuatı, Devlet İhale Mevzuatı
 • Sayıştay Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
 • 657 Sayılı Kanun ve Memurların Genel Hakları, Ödev ve Sorumlulukları ile Memurların Mali ve Sosyal Hakları
 • Genel Yönetim/Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 • Taşınır Mal ve Taşınmaz Mevzuatı
 • Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Ön Ödeme Usul ve Esasları
 • Ön Mali Kontrol
 • İç Kontrol Sistemi
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

Mayıs 2024 tarihinde Mali Hizmetler Müdürü olarak atanan Hakan Sarıaydın iyi derecede İngilizce bilmektedir.       

Hakan SARIAYDIN

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU