FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisimizin 09.03.2007 tarih ve 23 sayılı kararı ile Fen işleri Müdürlüğümüz kurulmuştur.

Müdürlük olarak bölge ihtiyaç ve vatandaş talepleri doğrultusunda planladığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı en kısa sürede sürdürülebilir ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile hayata geçirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda öncelikli hedeflerimiz güvenli, huzurlu, modern ve herkes tarafından erişilebilir bir çevre düzeni oluşturmak ve bölge halkının temel, kültürel, sosyal ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan tesisleri üstün kalite standartlarında üretmektir. Bu kapsamda çalışmalarımızı;

 • İdari İşler Şefliği
 • Etüt-Proje Şefliği
 • Bakım-Onarım Şefliği
 • Ruhsat ve Numarataj Şefliği birimleri ile yürütmekteyiz.

İdari İşler Şefliği

Şefliğimiz norm kadro olarak 1 şef ve 2 memur’dan oluşmaktadır. Genel idari ve iç görevleri dışında;

 1. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak, Müdürlüğümüzün ilgili birim ve personellerine iletmek, çıkış işlemlerini yapmak
 2. İhale teklif zarflarını kayıt altına almak

görevlerini yerine getirmektedir.

Etüt-Proje Şefliği

Şefliğimiz norm kadro olarak 1 şef ve 8 mühendis/mimar/tekniker/teknisyen’den oluşmaktadır. Genel idari ve iç görevleri dışında;

 1. Yatırımları projelendirerek, fizibilite çalışmalarını yapmak, ihale süreçlerini yürütmek, imalatları denetlemek ve kabul işlemlerini yapmak
 2. Cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış yol ve tretuvarların yenilenmesini sağlamak
 3. Hizmet binaları, hizmet tesisleri, spor tesisleri gibi ilçemizin ihtiyaç duyduğu kamu kullanımına açık yapılar yapmak ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere bakım, onarım ve tadilatlarını üstlenmek
 4. Altyapı ihtiyaçları (yağmur suyu, kanal, köprü, kavşak vb. ) ve bölgemizi ilgilendiren diğer yatırımlarla ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayarak birlikte çalışmalar yapmak
 5. İlçemizin daha aydınlık ve estetik bir görüntüye kavuşması için motifli/motifsiz ışıklandırmalar ile taglı aydınlatma sistemlerinin çalışmalarını yapmak
 6. Doğal afetlerle (sel, dolu, kar vb.) mücadelede proaktif ve aktif çözümler üretmek, afet planlarını hazırlamak, afet anında AFAD, AKOM gibi kurumlar ile birlikte hazırlanan planları uygulamak

görevlerini yerine getirmektedir.

Bakım-Onarım Şefliği

Kartaltepe Mahallesi’nde yer alan şefliğimiz norm kadro olarak 1 şef, 2 teknik personel ve kamu-özel şirkete bağlı işçiler olmak üzere 65 kişiden oluşmaktadır. Genel idari ve iç görevleri dışında;

 1. Bakım-onarım taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 2. Yol ve tretuvardaki bölgesel bozuklukların bakım-onarımlarını yapmak
 3. Cadde ve sokaklarda asfalt üzerindeki çökme ve kısmi bozuklukları yama ile gidermek
 4. Olağanüstü durumlarda yangın, sel, su basması, toprak kayması, yol ve köprü çökmesi, patlayıcı madde infilakı, deprem ve bunun gibi doğal afetler ile diğer olağanüstü durumlarda diğer paydaşlara her türlü işçi ve makine yardımında bulunmak
 5. Yağmur ızgaraları, kanal, baca yapımı, yükseltilmesi, temizliği ve bakımını yapmak
 6. Okul bahçesi içindeki boya ve yol çizgilendirme çalışmalarını yapmak
 7. Kurumlardan gelen malzeme taşınması için talep edilen araçların tahsisini yapmak
 8. Tahrip edilen yeni inşaat önlerinin düzenlemesini yapmak
 9. Su baskınlarında suyun tahliyesini sağlamak
 10. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yapmak

görevlerini yerine getirmektedir.

Ruhsat ve Numarataj Şefliği

Şefliğimiz norm kadro olarak 1 şef ve 3 personelden oluşmaktadır. Genel idari ve iç görevleri dışında;

 1. Telefon, elektrik doğalgaz, su, internet gibi altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalar için kazı ruhsatı onayı vermek
 2. Yeni inşaatlar nedeniyle tretuvar ve asfaltta oluşan tahribatların harç işlemlerini yapmak
 3. İlçemizde bulunan yapılardaki bağımsız bölümleri numaralandırmak ve hatalı numaralandırmaları düzeltmek
 4. Adres tespit başvurularına cevap vermek

görevlerini yerine getirmektedir.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İST

444 1 990 / Dahili:1419

[email protected]

Hizmet Alanları

Asfalt kaplama ve yama işleri

Yol ve tretuvar düzenleme ve bakım-onarımı

Yağmur suyu hattı çalışmaları

Altyapı koordinasyonu

Aydınlatma çalışmaları

Doğal afet planlama ve müdahale çalışmaları

Hizmet binaları ile hizmet ve sosyal tesislerin yapımı

Tesisler ile kamu binalarının bakım-onarım ve tadilat işleri

Numarataj işlemleri

Tahrip ve kazı ruhsatı işlemleri

Trafik sirkülasyon hazırlama

Boya ve çizgi çalışmaları

Sıkça Sorulan Sorular

Soru1: Engelli aracım var,  binamın önüne engelli park yeri işaretlemesi yapabilir misiniz?

Cevap1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19.12.2019 tarih ve 184416 sayılı yazısında belirtildiği üzere umumi bina ve bölge otoparkları haricinde kalan kamusal alanların (sokak üzerlerinin) özel şahıs, kurum ve kuruluşlara tahsisi mümkün olmamaktadır.

Soru2: Sokağımıza ters yönden girişler oluyor kapan yapabilir misiniz?

Cevap2: Mevzuat gereği yol üzerine engel sağlayan (kapan vb.) uygulamalar yapılamamaktadır.

Soru3: Trafik sirkülasyon değişiklikleri, tek yön/çift yön talepleri için nereye müracaat etmeliyim?

Cevap3: Trafik sirkülasyon değişiklikleri ile ilgili kararlar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yetkilendirilmiş (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK)’nca alınmaktadır. Belediyemize gelen talepler Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde ilgili kurumla iletişime geçilmektedir.

Soru4: Yan binadan evime su geliyor yardımcı olabilir misiniz?

Cevap4: Özel mülkiyete ait bir konu olması nedeniyle Belediyemizce müdahale edilememektedir. Karşılıklı anlaşmazlık durumunda binaya zarar verilmesi ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanununa göre Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Soru5: Binamın önündeki kaldırma araç parkı yapılıyor sınır elemanı uygulaması yapabilir misiniz?

Cevap5: Sınır elemanı uygulamalarımız sokak genelinde yapılan kaldırım yenileme çalışmalarında ve park, okul, hastane, cami gibi umuma açık kurumların önlerinde uygulanmaktadır. Bunun haricinde istisnai durumlar teknik personellerce değerlendirilmekte olup uygun görülmesi durumda yapılmaktadır. 

Soru6: Araçlar sokaktan çok hızlı geçiyor, nasıl engelleyebiliriz?

Cevap6: Özellikle okul önlerinde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde yıpranan ve özelliğini yitiren hız kesici kasislerin bakım onarımları ekiplerimizce yapılmakta olup yeni yapılacak uygulamalarla ilgili karar alınması için görüşlerimiz Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine iletilmektedir.

Soru7: Oturduğum adresteki sokak adı ve numarası değişmiş, en güncel adres bilgilerine nereden ulaşabilirim?

Cevap7: Belediyemiz sitesinde bulunan Hızlı İşlemler-Adres Numara Sorgulama bölümünden ulaşabilirsiniz. Daha fazla soru için Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirsiniz.

Soru8: Evimin önünde alt yapı çalışması oldu fakat çalışmadan sonra tretuvar/asfalt düzeltilmedi. Konuyla ilgili nereye müracaat etmeliyim?

Cevap8: Öncelikli olarak çalışmayı yapan kuruma şikayet iletilmedir. Sonuç alınamıyor ise İGDAŞ ve İSKİ’ye ait çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi’ne; BEDAŞ ve telefon, internet ile ilgili iletişim şirketlerine ait çalışmalarda Belediyemize müracaat edebilirsiniz.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU