Eylül Ayı Meclis Gündemi (Meclis Üyelerine)

  • 03.09.2021 11:02

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2023 yılı Eylül ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 04 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11.30’da 7. kat Meclis toplantı Salonunda yapacaktır.

Eylül Ayı Meclis Gündemi (Meclis Üyelerine)

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

1.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.08.2023 tarih ve E.113775 sayılı, 2/5 Pafta, 24281 Parsel Satışı ile ilgili teklifi.

2.    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.08.2023 tarih ve E.113767 sayılı, 2023 Yılı Ek Ödenek Cetveli ile ilgili teklifi.

3.    Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 22.08.2023 tarih ve E.114295 sayılı, Orta Mahalle, 2927 Ada, 22 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi.

4.    İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 23.08.2023 tarih ve E.114473 sayılı, Çevre Geliri Karşılığı Yardım Hususunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ile ilgili teklifi.

5.    Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve E.114874 sayılı, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili teklifi.

        

Belirtilen gün ve saatte 7. kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan Meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU