İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sürdürülebilir bir çevre için çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gelişmiş geri kazanım sistemi ile kaynakların verimli kullanılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması önemini giderek artırmaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetler ve toplumsal gelişime katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projeleri ile çevre konusunda farkındalığın artırıldığı sıfır atık projesinin uygulandığı bir Bayrampaşa için çalışmalarımız devam etmektedir. 

HİZMETLERİMİZ

(1)Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmek,

(2)Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Uygulama Planı çerçevesinde İlçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak,

(3)Atık Pillerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(4)Elektronik atıkların, “Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne” uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(5)Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında Yönetmeliğin 4. maddesi (d) fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertaraf edilmesini sağlamak, bunun için sözleşmeler yapmak, yaptırmak ve uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,

(6)Atık araç lastiklerini, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği’ne” uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(7)Çevre bilincinin arttırılması için eğitim çalışmalarına katılmak ve bu tür toplantıları düzenlemek,

(8)Çevre Kanunu gereği faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, haklarında idari yaptırım uygulamak,

(9)Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapılması için ilgili makamlara bildirmek,

(10)Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği gürültü kirliliğine ilişkin gelen şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere yetkili kurumlara bildirmek, yetki devri alınması halinde gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak,

(11)İlçe genelinde bulunan işyerlerinin envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

(12)İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

(13)İklim Değişikliği ve Sıfır Atık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek çalışmalara katılım sağlamak,

(14)Yerelde (kentler ve coğrafi bölgeler ölçeğinde) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile mücadele çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, yerel ölçekte İklim Değişikliği ve Sıfır Atık eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek veya düzenletmek,

(15)Yerelde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

(16)Üniversite, okul, belediye personeline yönelik sürdürülebilirlik hakkında eğitim çalışmaları yapmak.

(17)Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2

444 1 990

1515 (Müdür Dahili)

1516 (İdari İşler Servisi)

1517 (Çevre Denetim ve Atık Yönetim Servisi)

[mail] [email protected]

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU