AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek her türlü afet, acil durum olayına müdahale edebilecek; proaktif etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak, afet zararlarını azaltıcı inovatif projeler geliştirmek. Eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile ilçe halkını afetlere hazırlamak ve bu amaca yönelik çalışan tüm paydaşlar ile koordinasyon içinde çalışmak.

Afet İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri:

- Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerini yürütmek,

- Ulusal yardım ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak,

- İlçemiz sınırlarında bulunan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimlerini planlamak ve yapmak,

- Sorumluluk bölgesinde planlanan arama ve kurtarma tatbikatlarına katılmak,

- Görev verilmesi halinde yurt içi ve dışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara katılmak,

- Arama, kurtarma ve insani yardım konularında yapılacak eğitimlerin tatbiki bölümlerine imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak,

- Afet ve acil durum hallerinde olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

- Katıldıkları görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak, 

- Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planını hazırlamak ve uygulamak.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU