4 NİSAN 2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

  • 03.09.2021 11:02

G Ü N D E M

 

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve E.48480 sayılı, Encümen Üyeleri seçilmesi ile ilgili teklifi.
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve E.48481 sayılı, İhtisas Komisyonlarına Üye seçilmesi ile ilgili teklifi.

 

R A P O R L A R:

     - Denetim Komisyonunun 2021 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

04 NİSAN 2022 PAZARTESİ TARİHLİ GÜNDEMİN EKİDİR.

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.04.2022 tarih ve E.49017 sayılı, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.
  2. Veteriner İşleri Müdürlüğünün 01.04.2022 tarih ve E.49075 sayılı, Belediyemiz ile İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanlığı arasında protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.04.2022 tarih ve E.49264 sayılı, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifi.
  4. Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 04.04.2022 tarih ve E.49268 sayılı, Kocatepe 48 Ada 1 Parsel Komşuluğundaki Tescil Dışı(20827 Parsel) Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi.
Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU