15 NİSAN 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 • 03.09.2021 11:02

G Ü N D E M

G Ü N D E M

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2019 tarih ve E.4971 sayılı, Meclis toplantılarının kayıtları ile ilgili teklifi.

 2. Belediye Meclisi Riyaset Divanı seçimi.

 3. Encümen üyeleri seçimi.

 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden ihtisas komisyonlarının belirlenmesi, süresi ve üye seçimi.

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2019 tarih ve E.4972 sayılı, Marmara Belediyeler Birliği Meclisi’ne üye seçilmesi ile ilgili teklifi.

 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2019 tarih ve E.4973 sayılı, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçilmesi ile ilgili teklif.

 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.03.2019 tarih ve E.3454 sayılı, 6/3 pafta, 23635 sayılı parsel satışı hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.03.2019 tarih ve E.3904 sayılı, 18/8 pafta, 23941 sayılı parselin satışı hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve E.6318 sayılı, Sosyal Denge Sözleşmesi ile ilgili teklifi.

 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2019 tarih ve E.4859 sayılı, 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.

R A P O R L A R:

 • Denetim Komisyonunun 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU