09 NİSAN 2024 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

  • 03.09.2021 11:02

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2024 tarih ve E.136777 sayılı, Meclis toplantılarının kayıtları ile ilgili teklifi.
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve E.136769 sayılı, Belediye Meclisi Riyaset Divanı seçimi ile ilgili teklifi.
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve E.136770 sayılı, Encümen üyeleri seçimi ile ilgili teklifi.
  4. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve E.136771 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden ihtisas komisyonlarının belirlenmesi, süresi ve üye seçimi ile ilgili teklifi.
  5. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2024 tarih ve E.136773 sayılı, Marmara Belediyeler Birliği Meclisi’ne üye seçilmesi ile ilgili teklifi. 
  6. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2024 tarih ve E.136774 sayılı, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçilmesi ile ilgili teklifi.
  7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.03.2024 tarih ve E.136808 sayılı, Belediye Başkanına yetki verilmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi) ile ilgili teklifi.
  8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2024 tarih ve E.136798, 2023 Mali yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması ile ilgili teklifi.


R A P O R L A R:

  • Denetim Komisyonunun 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU