06 TEMMUZ 2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 • 03.09.2021 11:02

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve E.17390 sayılı, Encümen üyeleri seçimi ile ilgili teklifi.

 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve E.17389 sayılı, İhtisas komisyonlarına üye seçilmesi ile ilgili teklifi.

 3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve E.17388 sayılı, Belediye Meclisinin tatil yapılacağı ayın tespiti ile ilgili teklifi.

 4. Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve E.17404 sayılı, 2020 yılı Nikâh Akitleri ücret tarifesi madde değişikliği ile ilgili teklifi.

 5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve E.17647 sayılı, 2019 Mali yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması ile ilgili teklifi.

 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve E.17650 sayılı, 2019 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifi.

 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.15615 sayılı, Protokol süre uzatımı ile ilgili teklifi.

 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve E.18058 sayılı, Sağlık İşleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması ile ilgili teklifi.

 9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve E.18059 sayılı, Veteriner İşleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması ile ilgili teklifi.

 10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2020 tarih ve E.18862 sayılı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ödenek aktarılması ile ilgili teklifi.

 11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İşleri Biriminin 30.06.2020 tarih ve 19031 sayılı, Cevatpaşa Mah. 203 sayılı parselin bir kısmında Yönetim Merkezleri Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölç. Uyg. İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

 12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve E.19235 sayılı, Kira tahsilatı ötelemesi ile ilgili teklifi.

R A P O R L A R:

 • Denetim Komisyonunun 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

06 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ TARİHLİ GÜNDEMİN EKİDİR.

       13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve E.19286 sayılı, Borçlanma Yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU