03 NİSAN 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

  • 03.09.2021 11:02

03 NİSAN 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

  1. Encümen üyeleri seçimi.
  2. İhtisas Komisyonları seçimi.

a)      İmar Komisyonu seçimi.

b)      Bütçe Komisyonu seçimi.

c)      Tarife Komisyonu seçimi.

d)      Hukuk Komisyonu seçimi.

e)      Gençlik ve Spor Komisyonu seçimi.

f)        Engelliler Komisyonu seçimi.

g)      Sağlık Komisyonu seçimi.

h)      Dış İlişkiler Komisyonu seçimi.

i)        Çevre Komisyonu seçimi.

3.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.03.2017 tarih ve 209 sayılı, 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

4.      İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2017 tarih ve 343 sayılı, Boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi.

5.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 220 sayılı, Belediye Başkanına kiralama, tahsis ve protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi.

6.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 316 sayılı, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile protokol imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

R A P O R L A R :

-         Denetim Komisyonunun 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi.

03 NİSAN 2017 PAZARTESİ TARİHLİ GÜNDEMİN EKİDİR.

7.        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 362 sayılı, Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan atamanın Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU