02 NİSAN 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

  • 03.09.2021 11:02

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

  1. İhtisas Komisyonları seçimi.

a)      İmar Komisyonu seçimi.

b)      Bütçe Komisyonu seçimi.

c)      Tarife Komisyonu seçimi.

d)      Hukuk Komisyonu seçimi.

e)      Gençlik ve Spor Komisyonu seçimi.

f)        Engelliler Komisyonu seçimi.

g)      Sağlık Komisyonu seçimi.

h)      Dış İlişkiler Komisyonu seçimi.

i)        Çevre Komisyonu seçimi.

  1. Encümen üyeleri seçimi.

  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 213 sayılı, 2017 Mali yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve 250 sayılı, Tahsilat veznesinin İSKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifi.

  4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Biriminin 29.03.2018 tarih ve 58 sayılı, Orta Mahalle, 71 pafta, 420 ada, 30 ve 129 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP talebi ile ilgili teklifi.

R A P O R L A R :

-         Denetim Komisyonunun 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi.

02 NİSAN 2018 PAZARTESİ TARİHLİ GÜNDEMİN EKİDİR.

6.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 349 tarih ve 02.04.2018 sayılı, 18/9 pafta, 23879 parselin satışı ile ilgili teklifi.

7.      Fen İşleri Müdürlüğünün 459 tarih ve 02.04.2018 sayılı, Sokak isimlendirmesi ve iptali ile ilgili teklifi.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU