YAŞAM
Çevre,Temizlik ve Geri Dönüşüm

Bayrampaşa Belediyesi'nce sunulan temizlik hizmetleri şunlardır:

 • Evsel katı atıkların toplanarak transfer istasyonlarına nakledilmesi
 • Bahçe, kurban ve ev eşyası gibi atıkların kaldırılıp depolama sahalarına nakledilmesi,
 • Cadde, sokak, boş arsa ve otoban bağlantılarının el (insan gücü) ile süpürülmesi,
 • Cadde, sokak ve ana arterlerin süpürge aracı ile süpürülmesi,
 • Program dahilinde cadde ve sokaklar ile semt pazarlarının yıkanması,
 • Çevre kirliliğine yol açan hafriyat ve molozların kaldırılıp depolama sahalarına nakledilmesi,
 • 20 yatak altı kapasiteli hastaneler ile sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanıp nakledilmesi,
 • Konteynırların temizlenmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi gibi hizmetleri sunmaktadır.

Çevre koruma hizmetlerimiz şunlardır:

 • Hava kalitesinin korunması
 • Endüstri tesislerden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü
 • Su kirliliği kontrolü
 • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi

submit
submit