Arama
Evlilik İşlemleri
Hayatı sevgiyle ömür boyu paylaşmak üzere yola çıkan çiftlerin nikâhları, gerekli belgeleri tamamlamalarının ardından, modern nikâh salonumuzda kıyılmaktadır.

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN T.C. VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER

1-Nüfus cüzdanlarının aslı. (Son medeni hali gösterir ve fotoğraflı)

Nüfus cüzdanlarının üzerinde soğuk mühür olmayan, kazıntı, silinti fotoğrafta oynama ve benzerlik bulunmayanların kimlikleri kabul edilmemektedir.

Yeni kimlik kartları  veya  geçici kimlik belgelerinin aslı da başvuru için geçerlidir.

Not: Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

2-Çiftlerin evlilik için sağlık raporu.

Alınacak sağlık raporu aile hekimliklerinden ya da devlet hastanelerinden temin edilebilir. (Raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır)

65 yaş ve  üzerinde olanlarındevlet hastanesinden evlilik için resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

3-Vesikalık 6 adet fotoğraf (Fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş, 4,5x6 ebatında olması gerekmektedir. Renkli fotokopi kabul edilmemektedir. Kadın fotoğrafında  alın ve çene açık, erkek fotoğrafında ise baş açık olacaktır. Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)

01 EKİM 2019 İLE 01 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA CUMARTESİ GÜNLERİNE DENK GELEN NİKAHLAR İÇİN MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ'NDE (NİKAH SARAYI)  YAPILMASI PLANLANAN NİKAH TÖRENLERİNE  RANDEVU VERİLEMEMEKTEDİR.                            

Müracaatlar hafta içi 09.00 -11.30 | 13.00-16.00 saatleri arasında alınmaktadır. (Cuma günleri 10.30-12.00 | 13.45-16.00). Hafta içi nikahlar salı ve perşembe günleri kıyılmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

a)Başvurunun alınabilmesi için çiftlerden birinin Bayrampaşa sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

b)Bayrampaşa dışında ikamet edip (İstanbul içi veya dışı) Bayrampaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda nikâh kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri il-ilçe belediye evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. (Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmemektedir.)

c)Çiftlerin müracaata birlikte gelmeleri gerekmektedir, çiftlerden birinin gelememesi halinde noterdenvekil atadığı kişi vasıtasıyla evlilik müracaat işlemlerini yürütebilir, noterden alınan vekâletin evlilik işlemleri için, ilk müracaat nereye yapılacaksa açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Evlendirmeyönetmeliğinin 17. maddesine göre vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

ç)Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar. 

d)Yasa gereği kız-erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler. 17 yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni, eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Anne-baba biri ölmüş ise ölümü nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenmesi gerekmektedir.

e)Soyadını kullanmak isteyen kadınlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

f)Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır (180 gün).

g)Nikâh tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyen çiftlerin en az 10 gün önceden evlendirme memurluğuna şahsen yazılı olarak gerekçelerini bildirmeleri gerekmektedir.

h)Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olarak ve tanıklık ettiği kişiyi tanıma şartı aranmaktadır. Nikâh günü çiftlerin ve şahitlik yapacak kişilerin resmi kimliklerinin yanlarında olması gerekmektedir.

 YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN EVLİLİK İŞLEMLERİ

1- Yabancı uyrukluvatandaşların nikâh işlemleri için gerekli evrakların neler olduğu hususunda evlendirme memurluğumuzdan bilgi alınması gerekmektedir.

2-Öncelikli olarak Türk vatandaşının ikametgâh adresi hangi il-ilçe sınırları içerisindeyse, o evlendirme memurluğuna çiftlerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

3-Yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkında kanun ve 5682 sayılı pasaport kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Vize süresi dolan yabancı uyruklu vatandaşların yapmış oldukları müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4-Eşlerden biri Türkçe okuma-yazma biliyor diğeri bilmiyorsa nikâh esnasında yeminli tercüman eğer ikisi de Türkçe okuma-yazma bilmiyorsa hem başvuruda hem de nikah esnasında yeminli tercüman getirmeleri gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR

1-EVLENME EHLİYET BELGESİ

Vatandaşı olduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş olan (Evlenmesine engel bir durumun olmadığını belirten; evlenebilir, evlilik için, evlenme amaçlı ve evlenme beyannamesi gibi ibarelerin yer aldığı medeni halini gösteren uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.) kişinin evlenmesine engel bir durumun olmadığını gösteren belge.

2-DOĞUM BELGESİ (ULUSLARARASI)

Kişinin doğdu ülke makamlarınca düzenlenmiş olan, anne ve baba adı ile doğum yeri ve doğum tarihini belirten,  uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

3- PASAPORT TÜRKÇE TÜRCÜMESİ VE NOTER ONAYI

Not:Düzenlenen evrakların işleme alınabilmesi için Apostille yapılmış ise noter tasdikli Türkçe tercümeleri veya çok dilli şeklinde düzenlenmiş ise doğrudan evlendirme memurluğuna müracaatları kabul edilir. Belgelerin Türkçe tercümelerinin ve noter onaylarının Türkiye sınırları içerisinde yapılması gerekmektedir.

4-Çiftlerin evlilik için sağlık raporu.

Alınacak sağlık raporu aile hekimliklerinden (Raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır) ya da devlet hastanelerinden temin edilebilir.

65 yaş ve  üzerinde olanlarındevlet hastanesinden evlilik için resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

5- Vesikalık 6 adet fotoğraf (Fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş, 4,5x6 ebatında olması gerekmektedir. Renkli fotokopi kabul edilmemektedir. Kadın fotoğrafında  alın ve çene açık, erkek fotoğrafında ise baş açık olacaktır. Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)

6- Yabancı evrakların inceleme aşaması...

-Tek taraflı veya çift taraflı yabancı uyruklu evlilikler, tarafımızdan incelemeye tabidir.

-Evraklar incelenmesi için Evlendirme Memurluğumuza eksiksiz olarak teslim edilir.

-İlgili evrakların inceleme sonucuyla ilgili en kısa sürede çiftlerin iletişim numarası üzerinden bilgi verilir.

APOSTİLLE EDİLMEMİŞ EVRAKLAR

  1. (EVLENME EHLİYET BELGESİ VE DOĞUM BELGESİ) çok dilli düzenlenen evraklar hariç, vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluklarından onaylatılan tüm evraklar daha sonrasında Kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünce onaylandıktan sonra işleme alınır.
  2. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge işleme alınır.
  3. Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi,Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenlendiği ülkedeki Türk büyükelçicinin konsolosluk şubesi tarafından "İmza ve mühür ...........................  Makama aittir." şeklinde aslı tasdik ettirilir.
  4. Düzenlenen belgeler Türkçe tercümeleri  Türkiye sınırları içerisinde bulnan  noter  tasdikinden sonra kişinin pasaportu ve Türk vatandaşının kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi, evlilik için sağlık raporu ve 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte işleme alınır.
  5. HAZIRLANAN EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK ARZ EDEBİLİR (1-3 VEYA 6 AY SÜRE İLE)

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ NİKÂH SARAYI

Adres:Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70  B.paşa/İST

Tel:0(212) 613 76 05


submit
submit