Arama
Evlilik İşlemleri
Mutlu bir dünyaya atılan ilk adımdır evlilik. Mutlulukla çarpan iki gönlün, hayatın potasında erimeleri için belediyemiz üzerine düşen görevi yerine getirerek gerekli belgeleri tamamlayan çiftlerimizin nikahlarını kıymaktadır.

EVLENME MÜRACAATI İÇİN TÜRK VATANDAŞLARINDAN İSTENEN BELGELER:

1- ÇİFTLERİN EN SON MEDENİ HALİ İŞLENMİŞ T.C. KİMLİK NO’LU RESİMLİ NÜFUS CÜZDANLARI
Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Müracaatta sürücü belgesi kabul edilmez. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği md.18)

2- SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ 6'ŞAR ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
Fotokopi veya  kopya fotoğraf geçersizdir. Verilecek fotoğrafın, renkli ve ön cepheden çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. (Evlendirme Yönetmeliği md.20)

3- EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
*Çiftler birlikte müracaatta bulunmalıdır.
*On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)
a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
*Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.(Evlendirme Yönetmeliği md.17)
*Evlenecek olan çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir. Bayrampaşa’da ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yerdeki evlendirme dairesine birlikte başvurarak alacakları İzin Belgesi ve 3’er adet vesikalık fotoğraf ile dairemize müracaatta bulunabilirler.

Evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyanın geçerlilik süresi 6 aydır. (Evlendirme Yönetmeliği Md. 42) 

NOT: 1 Ekim 2018’den itibaren, Cumartesi günleri Belediye Nikâh Sarayımızda yapılması istenen nikâh törenleri için randevu verilemeyecektir.

EVLENME MÜRACAATI İÇİN YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER:

1- EVLENME EHLİYET BELGESİ (DİĞER ADI BEKÂRLIK BELGESİ) VE DOĞUM BELGESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE İŞLEME ALINACAKTIR.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nca hazırlanarak uygulamaya konulan ve belirli bir formüle sahip, çok dilde (Türkçe de olacak) düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır. (Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nca belirlenen  Doğum Belgesi Formül A, Evlenme Ehliyet Belgesi Formül B  şeklinde  evrak düzenlenmelidir) 

La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet, yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenir. Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.
Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi,Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenir ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ...........................  Makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.(Türkiye’deki temsilciliğinden alınan Evlenme Ehliyet Belgesinde   ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı –anne adı-medeni hali ve evlenmesine bir engel bulunmadığı yazılır eğer yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi de gerekmektedir.)

2- SAĞLIK RAPORU
3- PASAPORT ASLI  (Evlendirme memuru tarafından gerek görüldüğünde Türkçe tercümesi  yapılacaktır.)
3- 6 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

-VİZESİ GEÇEN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİ YAPILAMAZ!

Hafta içi nikâhları salı ve perşembe günleri yapılmaktadır.

MÜRACAAT SAATİ (HAFTA İÇİ): 09.00-11.30 / 13.00-15.30

Adres: Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:70
Bayrampaşa / İstanbul
Tel: 0(212) 613 76 05
                                    


submit
submit