Balkan Kültür Merkezi
Balkan Kültür Merkezi

Balkanlar ve Balkan coğrafyasında yaşayan Müslümanlarla tarihi süreçten gelen bağlarımız ve bağlantılarımız vardır. Bayrampaşa’mızın nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si, Balkanlar’dan ülkemizde gelerek, Bayrampaşa’ya yerleşen ailelerden teşekkül etmektedir. Bu bağlamda, Balkanlarla temelde atılmış olan köklü ilişkileri sürdürmek amacıyla Belediyemiz Balkan Kültür Merkezi projesini hayata geçirmiştir.

Bizlerin genel olarak Balkanlarla bağı olduğu gibi, Bayrampaşa’da yaşayan Balkan kökenli vatandaşlarımızın Balkan coğrafyasıyla akrabalık düzeyinde ilişkileri vardır. Balkanlarla özelde bu ilişkileri korumak, genel de ise bir bütünlük içerisinde bütün ilişkileri dinamik tutmak, Balkanlarla-Türkiye arasında altın köprüler inşa etmek, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Belediyemiz tarafından beş yıldır gerçekleştirilen, Balkanlar’da Ramazan etkinliklerinin, planlama ve uygulama sürecide Balkan Kültür Merkezi aracılığıyla yürütülecektir.


submit
submit