İLANEN TEBLİGAT
Bayrampaşa Belediyesi İşletme Müdürlüğü

Sayı                 :63918023-320-05-11188                                                                                       03/09/ 2018

Konu               : İlanen Tebligat.

 

İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

Ek listede; adı, soyadı, unvanı, T.C. Kimlik numarası, vergi numarası, vergi borcu miktarları yazılı olan mükelleflerin, son ödeme tarihi 01.01.2013-31.12.2013 olan borçları ile ilgili olarak, bildirmiş oldukları adreslerinde aranmalarına, nüfusa kayıtlı adreslerine posta ile tebligat çıkarılmalarına rağmen bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;

 

1. İşbu ilan tarihinden başlayarak, bir ay içinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup, telgraf, telefon veya e-posta adresimize açık adreslerini bildirmeleri

 

2. Bu bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,

 

3. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış olacağı, ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

 (imzalıdır)

Aziz UZ / İşletme Müdürü

 

EKİ                                        :

87 sayfa borçlu mükellef listesi

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Tel Nu.            : 0 212 467 19 00-1135/1107/1104

Faks Nu.         : 0 212 467 19 64

Adres              : Yenidoğan mh. Abdi İpekçi cad. No:2 İşletme Müdürlüğü          

              Bayrampaşa/İSTANBUL

Mail                : icratakip@bayrampasa.bel.tr

 

TEBLİGAT LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


submit
submit