MÜDÜRLÜKLERE AİT GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ
Belediye Meclisi tarafından görev ve çalışma yönetmeliği onaylanan müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmelikleri ektedir.

submit
submit