İhaleler
60. Yıl Parkı Büfe İhale İlanı
60.Yıl Caddesi,60.Yıl Parkı içinde No:9 adresinde bulunan Belediyemiz mülkü büfenin 1 yıllığına kiraya verilmesi

 

T. C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(2886/18.Madde)

 

b)      Terazidere Mahallesi,60.Yıl Caddesi,60.Yıl Parkı içinde No:9 adresinde bulunan  Belediyemiz mülkü büfenin 1 yıllığına  kiraya  verilmesi ihalesi.

c)      Şartname 100 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 3.kat Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünden temin edilebilir.

d)     İhale Belediye hizmet binası 3. katında bulunan Belediye Encümen odasında 3 Ekim  2013 tarih, Perşembe günü saat 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden yapılacaktır.

e)      2.500 TL/AY muhammen bedelle 1 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira  bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü  tutarında geçici teminat ve 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan akit şartnamesine istinaden 2 aylık muhammen kira bedeli tutarında iştirak teminatı alınması kaydıyla.

 

f)       İSTEKLİLERDEN  ARANAN  BELGELER

 

 

                    ŞAHISLAR                                          TÜZEL KİŞİLER                                                                         

             ---------------------------------                     -------------------------------------

g)       Nüfus Cüzdanı Sureti                   Teminat Makbuzları

h)       İkametgah Senedi                         Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

i)        Sabıka Kaydı                                 Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş gazetesi ve son gazete)

j)        Şartname                                        Şartname

k)      Teminat Makbuzları                      Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar     

                                                             defterlerinin  ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin 

                                                             Noter tasdikli imza beyannamesi)

    

            İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  müracaatları gerekmektedir.

 

                                                       

 


submit
submit