İhaleler
Belediye Alt Geçit Kiralık Dükkan İhalesi
Belediye Hizmet Binası Altı altgeçitteki 1 nolu 11 m2’lik dükkanın 3 yıllığına kiralama ihalesi.

T. C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(2886/18.Madde)

 

a)     Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi,adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil 

           Müdürlüğünün 71 pafta,473 ada,54 parselindeki gayrimenkul üzerinde kurulu         

           bulunan Belediye Hizmet Binası Altı altgeçitteki 1 nolu 11 m2’lik dükkanın 3         

           yıllığına   kiralama ihalesi.

b)    Şartname 100 TL  karşılığında Belediye Hizmet binası 3.kat  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünden temin edilebilir.

c)     İhale Belediye hizmet binası 3.katında bulunan Belediye Encümen odasında 12 Aralık 2013 tarih,saat 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden yapılacaktır.

d)    300 TL/AY muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi,3 yıllık kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü  tutarında geçici teminat ve 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan akit şartnamesine istinaden  2 aylık muhammen kira bedeli tutarında iştirak teminatı alınması kaydıyla.

 

e)     İSTEKLİLERDEN  ARANAN  BELGELER

                

 ŞAHISLAR                                                         ŞİRKETLER     

              ---------------------------------                             -------------------------------------

             Nüfus cüzdan sureti                                       İmza sirküleri (noterden)

             İkametgah sureti                                            Ticaret odası faaliyet belgesi

             Sabıka kaydı                                                  Sorumlu Müdüre ait sabıka kaydı

             Şartname                                                        Şartname

              

         İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale günü saat 12.00’ye  kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  müracaatları gerekmektedir.

 

 


submit
submit