İhaleler
Kiralık Dükkan İhalesi (Gençlik Merkezi)
Bayrampaşa Gençlik Merkezi Zemin Kat, brüt 10 m2 alanlı, 1 Nolu dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmesi

 

T. C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(2886/18.Madde)

 

 

a)Yenidoğan Mahallesi,Abdi İpekçi Caddesi adresinde bulunan Bayrampaşa Gençlik Merkezi  Zemin Kat, brüt 10 m2 alanlı, 1 Nolu dükkanın 3  yıllığına  kiraya verilmesi ihalesi.

b)      Şartname 100 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 3.kat Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünden temin edilebilir.

c)      İhale Belediye hizmet binası 3. katında bulunan Belediye Encümen odasında 14 Kasım 2013 tarih, Perşembe günü saat 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden yapılacaktır.

d)     400 TL/AY muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira  bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü  tutarında geçici teminat ve 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan akit şartnamesine istinaden  2 aylık muhammen kira bedeli tutarında iştirak teminatı alınması kaydıyla.

 

e)      İSTEKLİLERDEN  ARANAN  BELGELER

      ---------------------------------                -------------------------------------

f)        Nüfus Cüzdanı Sureti                    Yetkili Müdüre Ait,İmza Sirküleri(Noter Onaylı)                             

g)       İkametgah Senedi                          Teminat Makbuzları

h)       Sabıka Kaydı                                 Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

i)        Teminat Makbuzları                       Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş gazetesi ve son gazete)

j)         Şartname                                        Şartname

 

    

            İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  müracaatları gerekmektedir.


submit
submit