Duyurular
EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                Sayın                                                                        

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Ekim ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 01 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.     Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2018 tarih ve 731 sayılı, 2019 Mali Yılı Yatırım Planı ile ilgili teklifi.

2.     Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2018 tarih ve 729 sayılı, Belediye Performans Programı (2019) ile ilgili teklifi.

3.     Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2018 tarih ve 730 sayılı, 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili teklifi.

4.     Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.09.2018 tarih ve 1013 sayılı, Cevatpaşa Mahallesi, Kıyı Sokakta bulunan parkımıza “Şehit Piyade Er İsa ERÇETİN Parkı” isminin verilmesi ile ilgili teklifi.

5.     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 961 sayılı, Belediyemiz ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu konu ile ilgili protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

6.     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 187 sayılı, Kartaltepe Mahallesi, 6/2 pafta, 20299 parsel ve bulunduğu yapı adasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP tadilatı ile ilgili teklifi.


submit
submit