Duyurular
PARSEL ASKI İŞLEMLERİ
Orta Mahalle 129 ve 30 parsel...

Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahalle 420 ada 30 parsellere ilişkin; 30 parselin “Park Alanı”na kalan kısmının “Özel Sağlık Tesis Alanı”na, Dispanser Alanında kalan 129 parselin ise “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonuna alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP. Değişikliği 13.07.2018  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca  onanmıştır.

Söz konusu Plan tadilatı 07.09.2018 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi 2. katta askıya çıkartılmış olup 08.10.2018 tarihinde askıdan indirilecektir.


submit
submit