Duyurular
TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİSTOPLANTISI
Sivil Toplum Kuruluşlarına duyurulur...

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA

BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ DUYURUDUR

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

               5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi “… Meclis toplantıları açıktır.” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “… Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” denildiğinden meclis toplantı günü ve komisyon toplantı saatlerinde toplantılara gerçek kişi ve tüzel kişi olarak katılabileceğinizi bildirir ve toplantılara teşriflerinizi arz ederim.

 

Vedat AY

Yazı İşleri Müdürü


submit
submit