Duyurular
MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSTOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur....

                                      Sayın                                                                        

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.        Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 380 sayılı, istifa eden meclis üyeleri ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi ile ilgili teklifi.

2.        Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 381 sayılı, Boşalan Başkanlık Divanına üye seçimi ile ilgili teklifi.

3.        Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 382 sayılı, Boşalan İhtisas Komisyonlarına; İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve Çevre Komisyonuna üye seçimi ile ilgili teklifi.

4.        Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 383 sayılı, Boşalan Türk Dünyası Belediyeler Birliği meclis üyeliğine üye seçimi ile ilgili teklifi.

5.        İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Spor İşleri Biriminin 04.04.2018 tarih ve 25 sayılı, İşbirliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

6.        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Biriminin 24.04.2018 tarih ve 115 sayılı, 06.07.2018 tarih 50 sayılı Bayrampaşa Belediye Meclisi kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili teklifi.

7.        Zabıta Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 2404 sayılı, Kapalı Pazar yeri ile ilgili teklifi.

8.        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Biriminin 30.04.2018 tarih ve 64 sayılı, 1/1000 ölçekli plan tadili ile ilgili teklifi.

9.        Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 331 sayılı, 2017 Mali Yılı Kesin hesabı ile ilgili teklifi.

10.    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 330 sayılı, 2017 Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.


submit
submit