Duyurular
NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                         Sayın               

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

 1. İhtisas Komisyonları seçimi.İmar Komisyonu seçimi.

  1. Bütçe Komisyonu seçimi.

  2. Tarife Komisyonu seçimi.

  3. Hukuk Komisyonu seçimi.

  4. Gençlik ve Spor Komisyonu seçimi.

  5. Engelliler Komisyonu seçimi.

  6. Sağlık Komisyonu seçimi.

  7. Dış İlişkiler Komisyonu seçimi.

  8. Çevre Komisyonu seçimi.

 2. Encümen üyeleri seçimi.

 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 213 sayılı, 2017 Mali yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve 250 sayılı, Tahsilat veznesinin İSKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifi.

 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Biriminin 29.03.2018 tarih ve 58 sayılı, Orta Mahalle, 71 pafta, 420 ada, 30 ve 129 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP talebi ile ilgili teklifi.

 

R A P O R L A R :

-         Denetim Komisyonunun 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi.


submit
submit