Duyurular
ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE
Valilik Makamınca oluşturulan İtiraz Komisyonu’nun Alt İşveren çalışanlarımızın itiraz dilekçeleri ve dosyalarında yaptığı inceleme ve değerlendirme sonuçları

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “… Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin…” Tebliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Valilik Makamınca oluşturulan İtiraz Komisyonu’nun Alt İşveren çalışanlarımızın itiraz dilekçeleri ve dosyalarında yaptığı inceleme ve değerlendirmeye ilişkin ekli listede yer almaktadır.

Sınav tarihi daha sonra internet sayfamızdan duyurulacaktır.    

Listeyi görüntülemek için tıklayınız.


submit
submit