Duyurular
OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                         Sayın               

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2018 Yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Ocak 2018 Salı günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.      Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 887 sayılı, Başkan Yardımcıları Maaş ödenekleri ile ilgili teklifi.

2.      Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 888 sayılı, Huzur hakkı tespiti ile ilgili teklifi.

3.      Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 889 sayılı, Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili teklifi.

4.      Zabıta Müdürlüğünün 18.12.2017 tarih ve 5422 sayılı, Zabıta personeli fazla çalışma ücreti ile ilgili teklifi.

5.      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 1445 sayılı, Dolu kadro değişikliği ile ilgili teklifi.

6.      Fen İşleri Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 1854 sayılı, Yol harcamalarına katılma payları ile ilgili teklifi.

7.      Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 746 sayılı, Belediye emvalinin kamu hizmetine tahsisi ile ilgili teklifi.

8.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 1029 sayılı, 18/10 pafta, 23727 parsel ve 8/8 pafta, 23585 parselin tahsisi ile ilgili teklifi.

 


submit
submit