Duyurular
ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Sivil Toplum Kuruluşlarına Duyurulur..

T.C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA

BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ DUYURUDUR

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Aralık ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 04 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

               5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “… Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” denildiğinden meclis toplantı günü ve komisyon toplantı saatlerinde toplantıya teşriflerinizi arz ederim.

 

Vedat AY      

Yazı İşleri Müdürü  

 

 

 


submit
submit