Duyurular
İLANEN TEBLİĞ
İlanen Tebliğ Listesi

Ek listede; adı, soyadı, unvanı, T.C. Kimlik numarası, vergi numarası, vergi borcu miktarları yazılı olan mükelleflerin, son ödeme tarihi 01.01.2012-31.12.2012 olan borçları ile ilgili olarak, bildirmiş oldukları adreslerinde aranmalarına, nüfusa kayıtlı adreslerine posta ile tebligat çıkarılmalarına rağmen bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;

 

1. İşbu ilan tarihinden başlayarak, bir ay içinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup, telgraf, telefon veya e-posta adresimize açık adreslerini bildirmeleri

 

2. Bu bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,

 

3. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış olacağı, ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İLANEN TEBLİĞ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tel Nu.            : 0 212 467 19 00-1135/1107/1104/1110

Faks Nu.         : 0 212 467 19 64

Adres              : Yenidoğan mh. Abdi İpekçi cad. No:2 İşletme Müdürlüğü    Bayrampaşa/İSTANBUL

 

Mail                 : icratakip@bayrampasa.bel.tr


submit
submit