Duyurular
EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

Sayın                                                                       

Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Ekim ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2017 tarih ve 744 sayılı, Belediye Performans Programı (2018) ile ilgili teklifi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2017 tarih ve 745 sayılı, 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili teklifi.

 


submit
submit