Duyurular
EYLÜL AYI OLAĞAN MECİLS TOPLANTISI
Sivil Toplum Kuruluşlarına duyurulur...
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA
BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ DUYURUDUR
 
 
Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Eylül ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 11 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “… Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” denildiğinden meclis toplantı günü ve komisyon toplantı saatlerinde toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
 
 
                                                                                           Vedat AY
                                                                                           Yazı İşleri Müdürü

submit
submit