Duyurular
EYLÜL AYI OLAĞAN MECİLSTOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...
                                                         Sayın
     Meclis Üyesi,
 
Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Eylül ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.
 
Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.
 
 
 
Atila AYDINER
Belediye Başkanı
 
 
 
G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İşleri Biriminin 23.08.2017 tarih ve 237 sayılı, Muratpaşa Mahallesi, 23250 sayılı parselin trafo alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadili ile ilgili teklifi.
2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.08.2017 tarih ve 752 sayılı, 8746 nolu Trafo yeri intifa hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.08.2017 tarih ve 760 sayılı, 246 pafta, 319 ada, 40 parselin satışı ile ilgili teklifi.
4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve 779 sayılı, 64 pafta, 266 ada, 112 parselin satışı ile ilgili teklifi.
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.09.2017 tarih ve 878 sayılı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanına Protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi. 

                                                        


submit
submit