Duyurular
, Yenidoğan Mahallesi, 8/5 pafta, 4054 ve 4055 sayılı parsellere ilişkin imar plan tadilatı

Bayrampaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 8/5 pafta, 4054 ve 4055 sayılı parseller arasındaki tevhidin kaldırılarak, İstikametin düzenlenmesine ilişkin "UİP-1629,40" plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli, Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 21.04.2017 tasdik tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.


submit
submit