Duyurular
TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİSTOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                                           Sayın                                                                       

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 03 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Can Gökhan BALEKOĞLU

Belediye Başkan V.

 

 

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.06.2017 tarih ve 582 sayılı, 8/9 pafta, 23339 parselin satışı ile ilgili teklifi.
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 649 sayılı, İşletme hakkı Belediyemize ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, 178 nolu bölmesi içerisinde kalan Göktürk C tipi mesire yeri 2017 – 2018 dönemi tarifesi ile ilgili teklifi.
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 658 sayılı, 2927 ada, 47 parsel batısı Otopark hususunda Belediye Başkanına Protokol Yapma Yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi.
  4. Fen İşleri Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 830 sayılı, Sokak isim değişikliği ile ilgili teklifi.

 


submit
submit