Duyurular
HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                                       Sayın

Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Haziran ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Biriminin 25.05.2017 tarih ve 138 sayılı, Altıntepsi Mah., 11070 ve 11072 parseller ile ilgili teklifi.

2.      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 665 sayılı, Boş kadro değişikli ile ilgili teklifi.

3.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 392 sayılı, 8221 nolu trafo yeri intifa hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.

4.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 568 sayılı, Tuna Caddesi Sosyal Tesislerinin 2017 – 2018 yıllarına esas Kafeterya ücret tarifesi ile ilgili teklifi.

5.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 569 sayılı, Tuna Caddesi Sosyal Tesislerinin 2017 – 2018 yıllarına esas Restaurant ücret tarifesi ile ilgili teklifi.


submit
submit