Duyurular
MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSTOPLANTISI
Sivil Toplum Kuruluşlarına duyurulur...

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA

BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ DUYURUDUR

 

         Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

          5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “… Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” denildiğinden meclis toplantı günü ve komisyon toplantı saatlerinde toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Vedat AY

Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 


submit
submit