Duyurular
MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSTOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                                                     Sayın                                               

 

     Meclis Üyesi,

 

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 291 sayılı, 2016 Mali Yılı Yatırım Planı ile ilgili teklifi.

2.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 292 sayılı, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.

3.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 293 sayılı, 2016 Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.

4.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 349 sayılı, 5-8/5 pafta, 3387 parsel hisse satışı ile ilgili teklifi.

5.      Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 310 sayılı, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifi.

6.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarih ve 295 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ödenek aktarımı yapılması ile ilgili teklifi.

7.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2017 tarih ve 305 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ödenek aktarımı yapılması ile ilgili teklifi.


submit
submit