Duyurular
NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur...

                                                Sayın                                                                        

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

 1. Encümen üyeleri seçimi.
 2. İhtisas Komisyonları seçimi.
  1. İmar Komisyonu seçimi.
  2. Bütçe Komisyonu seçimi.
  3. Tarife Komisyonu seçimi.
  4. Hukuk Komisyonu seçimi.
  5. Gençlik ve Spor Komisyonu seçimi.
  6. Engelliler Komisyonu seçimi.
  7. Sağlık Komisyonu seçimi.
  8. Dış İlişkiler Komisyonu seçimi.
  9. Çevre Komisyonu seçimi.

3.      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.03.2017 tarih ve 209 sayılı, 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

4.      İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2017 tarih ve 343 sayılı, Boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi.

5.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 220 sayılı, Belediye Başkanına kiralama, tahsis ve protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi.

6.      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 316 sayılı, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile protokol imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

 

R A P O R L A R :

-         Denetim Komisyonunun 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi.

 


submit
submit